ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2017

 

 

โกรธจัด!
 

 

เตรียมจิตใจ:
“ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความอ่อนแอของตนเองในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เตือนตัวเองว่าพระองค์จะทรงใช้เราได้แม้ว่าเราจะพร้อมน้อยที่สุดในการรับใช้พระองค์”

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 14:1–20

 

 

บิดามารดาไม่ทราบว่า เรื่องนี้เป็นมาจากพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่องทางที่จะต่อสู้พวกฟีลิสเตีย ในเวลานั้นพวกฟีลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอล ผู้วินิจฉัย 14:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
แซมสันไม่ได้แสดงว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดในที่นี้  เขาเรียกร้องให้บิดามารดาไปขอหญิงให้มาเป็นเมีย ปกปิดความลับเกี่ยวกับสิงโต ฝูงผึ้งและน้ำผึ้ง และยิ่งกว่านั้นเขาพร้อมที่จัดการกับหมู่เพื่อนที่ไม่เหมาะสมของภรรยา และแม้แต่บิดาก็เห็นว่าไม่มีอนาคตในความสัมพันธ์ของเขา (ข้อ 20) เราเรียนรู้อะไรจากการเหลือบมองดูช่วงสั้นๆ นี้ในชีวิตของเขา?

 

การทรงเรียกนั้นมาจากพระเจ้าและเราไม่สามารถตำหนิพ่อแม่เขาทั้งหมด เขาจะต้องยอมรับความรับผิดชอบในข้อบกพร่องในบุคลิกลักษณะของเขา และพฤติกรรมที่ผิดปกติ... และทางเลือกที่ทำให้เกิดความหายนะ เขาควรเชื่อฟังคำแนะนำของบิดามารดาที่จะหาเมียในหมู่ญาติพี่น้องหรือในชนชาติของเขา
คนหนุ่มที่มีกำลังและศักยภาพมากมายแต่ถูกทำให้อ่อนแอลงเพราะความหัวแข็งเกินไป เป็นเครื่องเตือนใจว่าจุดแข็งต่างๆในคนจะไม่ช่วยขจัดความอ่อนแอในเขาออกไป แต่แม้ว่าเขาจะอยู่ในจุดที่เลวร้ายที่สุดเมื่อไรก็ตาม พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ก็เสด็จมาเหนือเขา (ข้อ 6,19) ความผิดพลาดไม่ได้ถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิง และแน่นอนในตอนจบแซมสันก็ได้ช่วยกู้

 

 

ตอบสนอง: 
คุณได้รับคำเตือนที่จะสอนใจจากเรื่องเศร้านี้อะไรบ้าง? และมีคำหนุนใจอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในบทนี้?

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.