ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2017

 

 

มาถึง แซมสัน
 

 

เตรียมจิตใจ:
คิดถึงคนที่คุณรู้จักที่ชีวิตของเขาได้อุทิศเพื่อการดีอย่างหนึ่ง มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร?

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 13:1–25

 

ทูตของพระยาห์เวห์บอกมาโนอาห์ว่าถึงเจ้าจะให้เรารอ เราก็จะไม่กินอาหารของเจ้า แต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องบูชา
เผาทั้งตัว เจ้าจงถวายแด่พระยาห์เวห์ผู้วินิจฉัย 13:16

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

มาโนอาห์ไม่สามารถมีความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตที่ดีกว่าในการที่ยังไม่มีบุตรคนแรก ทำนายจากการที่เขาและภรรยาพบและคุยอย่างเหนือธรรมชาติกับทูตพระยาห์เวห์ เขาจะได้บุตรชายและจะต้องระวังเรื่องการกินอย่างเคร่งครัด ดูเหมือนแซมสันจะถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในล้านที่เป็นที่พ่อแม่ทุกคนภูมิใจและยินดี

 

ชีวิตแบบนาศีร์ (ซึ่งไม่เหมือนกับนาซาเร็ธ) เป็นชีวิตที่อุทิศตนและปฏิเสธตนเอง ต้องระวังและงดกินของที่เป็นมลทินและเหล้าองุ่นหรือของมึนเมา และไม่ให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา นี่เหมือนเป็นการต่อต้านสังคม ขัดกับวัฒนธรรมและห่างไกลจากปกติ แต่พระเจ้าได้ใช้การเช่นนี้กับบางคนที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์สำหรับแซมสันคือเพื่อช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย (ข้อ 5) เขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็มีต้นทุนซึ่งจะเห็นได้เมื่ออ่านต่อไป การงดเว้นของแซมสันไม่ได้รวมพฤติกรรมทางเพศ การปฏิบัติต่อสตรีของเขาและตามใจในการแก้แค้น จะไม่พูดอะไรที่เคารพในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เขาขาดการควบคุมตนเอง เรื่องราวในชีวิตของเขาจึงขาดวินัยโดยรวม ยังต้องการสิ่งอื่นๆมากกว่าเพียงรอยพระหัตถ์หรือพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขา

 

 

ตอบสนอง:
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่จะทรงนำตลอดชีวิตของคุณ และระหว่างทางนั้นคุณจะเลี้ยงดูเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.