ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2017

 

 

โอ ที่รัก!
 

 

เตรียมจิตใจ:
ในพระธรรมที่เราอ่านตอนนี้ ดูเหมือนกิเดโอนไม่ได้ประพฤติตามข้อพระคัมภีร์อ้างอิงใน ผู้วินิจฉัย 8:23 มีอะไรและที่ไหนที่เกิดผิดพลาดขึ้น? ชัยชนะและชื่อเสียงที่ไม่คาดคิดอยู่ในหัวของกิเดโอน?

 

อ่าน : ผู้วินิจฉัย 8:22–35

 

 

แต่กิเดโอนตอบเขาทั้งหลายว่าเราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลาย และบุตรของเราก็จะไม่ปกครองท่าน พระยาห์เวห์จะทรงปกครองท่านทั้งหลายเอง ผู้วินิจฉัย 8:23

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

กิเดโอนขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูทองคำอันหนึ่งแก่เขา เขาอาจได้รับความกดดันมาจากผู้คนที่ชื่นชมในความสำเร็จและรบเร้าว่าจะมอบของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ และเขาคงระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลชิงทรัพย์พวกอียิปต์ โดยยอมรับเอาตุ้มหูคู่หนึ่งเป็นเหมาะสม แต่ทว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งของที่แสดงการขอบคุณกับการปล้นชิงทรัพย์ของชาติ สิ่งที่กิเดโอนทำเพื่อประชาขนไม่ใช่เพื่อรับการตอบแทน เขาไม่ควรจะรับอะไรเลยดีกว่า ตัวอย่างที่พวกอิสราเอลรวบรวมสิ่งที่เขาชิงทรัพย์มาได้ไปสร้างวัวทองคำ ควรจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าเขากำลังเล่นกับไฟ (อพยพ 32:19–24) ผู้นำคริสเตียนทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังในการที่จะรับมากกว่าที่พอประมาณในการแสดงความขอบคุณ อย่างไรก็ตาม การให้มาอย่างใจกว้างขวาง การใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวัง ได้ทำให้คนดีๆ ล้มลงได้
กิเดโอนไม่มีพี่ชายที่เขาจะโทษได้เหมือนที่โมเสสมีอาโรน  เอโฟดที่กิเดโอนทำมาจากทองคำเหล่านั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์กลับกลายเป็นรูปเคารพสำหรับประชาชน และเป็นกับดักของครอบครัวเขาทั้งหมด แล้วเรื่องทั้งหมดจะจบลงที่ไหน
?

 

 

ตอบสนอง: 
ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการเงินที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล เพื่อว่าการใช้เงินนั้นจะไม่ทำให้ชีวิตคุณและผู้อยู่ใกล้ชิดคุณนั้นด่างพร้อย

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.