ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2017

 

เกมตัวเลข
 

 

เตรียมจิตใจ:

 

เป็นบทเรียนที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้ “ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย” ซึ่งก็สะท้อนคำพูดของโยนาธานต่อคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านใน 1 ซามูเอล 14: 6 คุณเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ที่เป็นจริงหรือไม่? และตอนนี้ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่?

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 7:1–14

 

 พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินไปที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของพวกเขา เกรงว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่ามือของข้าเองได้กู้ข้าไว้”  ผู้วินิจฉัย 7:2

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

มีมากกว่าครั้งหนึ่งในพระธรรมตอนนี้ ดูเหมือนว่าพระเจ้าอยากรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ฝ่ายพระองค์และดูเหมือนต้องการจะลดจำนวนอาสาสมัครลงให้เหลือขนาดที่สามารถจัดการได้ง่าย ได้ประกาศให้คนที่กลัวกลับไปเสีย กำลังทหารของกิเดโอนก็ลดลงจาก 32,000 เหลือ 10,000 และต่อมาลดลงเหลือเพียง 300 (ข้อ 3,8) แต่ไม่ชัดเจนว่ามีการทดสอบอะไรบ้างที่ทำให้ 300 คนนั้นผ่าน หรืออาจจะเป็นวิธีคัดคนให้น้อยลง แต่คนทั้ง 300 คนนั้นรู้ตัวทันทีว่าได้รับเกียรติให้อยู่กองหน้าในทหารของกิเดโอน ช่างเป็นสิ่งกระตุ้นและเสริมความมั่นใจของพวกเขา!
สำหรับพวกเราที่อยู่ในคริสตจักรเล็ก เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความสำเร็จของคริสตจักรใหญ่ที่เราได้เห็นรอบตัวเรา แม้ว่าเราจะรู้ว่าพวกเขาก็เรียกร้องความเป็นผู้นำอย่างมาก สำหรับกลุ่มหรือคริสตจักรเล็ก ก็สมควรที่เราจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาตลอดจนศิษยาภิบาลของเขา

 

 
ตอบสนอง: 

 

ให้อธิษฐานเผื่อทุกคนหรือศิษยาภิบาลที่แบกภาระหนักในการเลี้ยงดู เพื่อว่าทุกคนจะมีใจถ่อม สัตย์ซื่อและเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะสร้างผู้ร่วมงานที่จะสนับสนุนพวกเขาในพันธกิจต่างๆ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแต่ละคน

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.