ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2017

 

แชมป์เปี้ยนคนใหม่

 

 
เตรียมจิตใจ:

 

คุณมีบทบาทอะไรในโบสถ์หรือในกลุ่มสามัคคีธรรม? พระเจ้าได้ทรงเตรียมคุณในบทบาทนั้นอย่างไร? เมื่อคุณอ่านพระธรรมในตอนสำหรับวันนี้ ให้สังเกตว่า พระองค์ได้ทรงทำงานกับกิเดโอนอย่างไรจนกว่าเขาพร้อมที่จะทำงาน

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 6:1–24

 

และ​พระยาห์เวห์​ทรง​หัน​มาหาท่าน(​กิเดโอน)​และ​ตรัส​ว่า “จง​ไป​ช่วย​คน​อิสราเอล​ให้​พ้น​จาก​เงื้อมมือ​พวก​มีเดียน​ด้วย​กำลัง​ของ​เจ้า​นี่แหละ เรา​ใช้​เจ้า​ไป​ไม่ใช่​หรือ?” (ผู้วินิจฉัย6:14)

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเจ้าทรงทำงานเป็นขั้นตอน ในขั้นต้นมักจะเป็นประสบการณ์ขมขื่นและล้มเหลว (ข้อ 1-6) แล้วก็มาถึงคำพูดของผู้เผยพระวจนะ (ข้อ7-10) เตือนให้เห็นถึงการทรงช่วยในอดีตและกระตุ้นให้สำนึกผิด แล้วก็มาถึงการพบกันเป็นส่วนตัวและความท้าทาย (ข้อ11-16) เราคงแปลกใจที่กิเดโอนขอเวลาไปเตรียมเครื่องบูชามาตั้งถวายหน้าพระพักตร์ (ข้อ17-19) แทนที่จะรับอย่างซาบซึ้ง คนแปลกหน้ากลับออกคำสั่งและทำการอัศจรรย์กับอาหารนั้นแล้วก็หายไป (ข้อ20,21) และ ณ บัดนั้น กิเดโอนจึงรู้ว่านี่คือทูตของพระยาห์เวห์ เขาจึงได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระยาห์เวห์ และเรียกที่นั่นว่า "ยาห์เวห์ชาโลม" แปลว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นสันติสุข ทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่เมืองโอฟราห์

 

ไม่มีทางลัดเมื่อพระเจ้าทรงทำงาน พระองค์ทรงทำอย่างมั่นคง รอบคอบและลึกซึ้ง พระองค์ทรงต้องการนำเราไปกับพระองค์ ติดตามทุกย่างก้าวและมีทางออกทุกเรื่อง พระองค์ทรงเป็นครูพิเศษที่เชี่ยวชาญอย่างที่เราคาดคิด พระองค์ได้ทรงทำอะไรเช่นนี้กับคุณอยู่ในขณะนี้หรือไม่? คุณได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้? นี่เป็นแบบฉบับที่เราสามารถเติบโตได้ในการรับใช้

 

 
ตอบสนอง:

 

"พระเยซู ขอทรงดำเนินไปกับข้าพระองค์ ทรงเป็นครูและทรงเป็นเจ้านายของข้าพระองค์"

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.