ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2017

 

ไม่ใช่คนเดียวแต่มีถึงสองคน

 

 
เตรียมจิตใจ:

 

ในพระธรรมที่อ่านวันนี้ เราจะเห็นผู้หญิงที่โดดเด่นสองคน แต่ละคนก็อยู่ในฐานะของเธอ คือ เดโบราห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะ เป็นผู้นำที่ฉลาดและผู้วินิจฉัย และยาเอลผู้ฆ่าศัตรูร่วมของพวกเขาอย่างไร้ความปราณี เมื่อคุณอ่าน พึงระวังในการที่จะเปรียบเทียบสองคนนี้

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 4:1–24

 

บาราคจึงตอบนางว่า "ถ้าท่านไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไป ถ้าท่านไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป" ผู้วินิจฉัย 4:8

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ชื่อเสียงของเดโบราห์ผู้เผยพระวจนะหญิงได้แสดงให้เห็นโดยภาษาที่บาราคใช้ในข้ออ้างอิงข้างต้น ซึ่งได้สะท้อนการตอบสนองของโมเสสต่อพระเจ้า ในอพยพ 33:12-17 นางยืนเป็นหลักที่ชัดเจน และได้รับการเคารพนับถืออย่างมาก นางปรากฏอย่างเด่นชัดในฐานะผู้นำในอิสราเอลในเวลาที่ผู้หญิงจะมีบทบาทเช่นนี้น้อยมาก เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างนางเดโบราห์ขึ้นมา เหมือนที่ได้สร้างนางรูธ และสร้างนางเอสเธอร์ในเวลาต่อมา

 

เราสงสัยว่าคำตอบแบบกำกวมที่เดโบราห์ตอบบาราคในข้อ 9 นั้น อาจทึกทักเอาว่าเป็นนางเอง แต่ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเกียรตินั้นเป็นของหญิงอีกคนหนึ่ง (ดู 5:24-27) หญิงทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องแข่งขันกัน สิ่งที่ต้องกังวลอย่างเดียวคือการนำความรอดมาสู่อิสราเอลในทุกวิถีทางที่เขาสามารถทำได้ พวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเป็นพันธมิตรกันอย่างประหลาด แต่งานก็เดินไปได้ สิเสราได้วิ่งหนีไปและสิ้นชีวิตไปพร้อมกับการคุกคามอิสราเอล พระเจ้าทรงใช้หญิงที่อยู่ในเต็นท์เช่นเดียวกับที่ทรงใช้หญิงที่ตัดสินคดีนำความยุติธรรมในที่โล่งกลางแจ้ง

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้อธิษฐานเผื่อผู้หญิงที่คุณได้พบที่คริสตจักรในวันนี้ที่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า คิดหาทางที่คุณจะช่วยสนับสนุนหรือหนุนใจในพันธกิจของพวกเธอ

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.