ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2017

 

บทนำสู่พระธรรมผู้วินิจฉัย

 

 
ตั้งถิ่นฐาน

 

กับโมเสส เป็นความทรงจำที่ดีแม้ห่างออกไป แต่กับโยชูวาผู้สานต่องานของท่าน ได้ทำงานสำคัญในการจัดสรรเผ่าต่างๆ ไปยังดินแดนแต่ละส่วนของคานาอัน ขึ้นอยู่กับผู้มาใหม่ที่จะตั้งถิ่นฐานในเขตุแดนของเขาในเวลาของพวกเขา แต่งานนี้ไม่ง่าย เพราะมีศัตรูรอบข้าง ไม่มีใครต้อนรับพวกเขา คนแปลกหน้าก็ถูกทำให้ขุ่นเคือง และพืชผลก็เป็นเป้าของศัตรูบ่อยครั้ง ช่างเป็นการต้อนรับอะไรเช่นนี้!

 

และที่แย่ไปกว่านั้น เผ่าพันธุ์อิสราเอลไม่รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรในสายพระเนตรพระเจ้า พวกเขาทำเหมือนไม่มีพระเจ้าของพวกเขาเอง  พวกเขาจึงตามกระแสไป พวกเขาลืมทุกสิ่งที่โมเสสและพันธสัญญาที่ปลูกฝังในพวกเขา การอยู่ในทางของพระเจ้าของโยชูวาจึงค่อยๆ กลายเป็นสิ่งหนึ่งในอดีต ตอนนี้พวกเขาจึงสามารถทำทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการ นั่นคือ ลืมพระเจ้าและเป็นตัวของตัวเอง มันเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาและพวกเขาไม่จำเป็นต้องยึดติดกับประเพณีในอดีต นี่เป็นดินแดนของพระบาอัลและพระอัชทาโรท ดังนั้น พวกเขาจึงตามกระแสไปและหวังที่จะประสบความสำเร็จ

 

มันเป็นความหายนะ แต่พระเจ้าก็ทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่ และพระองค์ก็ทรงเข้าแทรกแซงเป็นช่วงๆ ไป และโดยปกติจะเป็นเวลาที่พวกเขาสิ้นหวัง พวกเราก็เช่นกัน เมื่อสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวเราถูกยกออกไป และมีสัญญาณชีวิตใหม่ เราก็มักจะหลงทางไป และทำให้ชีวิตเปรอะเปื้อน พระธรรมผู้วินิจฉัยเตือนเราว่า พระเจ้าไม่ทรงละทิ้งเรา แต่จะเฝ้าดูเราอยู่และทรงช่วยเราเมื่อเราหันกลับมาหาพระองค์ด้วยการสำนึกผิดและความเชื่อ

 

 

ผู้เขียน : ยอห์น เทย์เลอร์ (John Taylor)

 

ยอห์น เทย์เลอร์ เป็นบาทหลวงที่เกษียณอายุแล้ว เป็นนักวิชาการพันธสัญญาเดิม เป็นผู้เขียนอรรถาธิบายพระธรรมเอเสเคียลด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2017

 

เรื่องตัวอย่าง

 

 
เตรียมจิตใจ :

 

'ข้าแต่พระเจ้า พระวจนะของพระองค์มีเรื่องสอนข้าฯ มากมาย โปรดช่วยให้ข้าฯ มองเห็นคำเตือนในพระธรรมตอนนี้

 

 
อ่าน : ผู้วินิจฉัย 2:6-23

 

“และ​คน​รุ่นนั้น​ทั้งสิ้น​ก็​ถูก​รวบ​ไป​อยู่​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​เขา แล้ว​คน​อีก​รุ่นหนึ่ง​ก็​เกิด​ตาม​มา พวกเขา​ไม่​รู้จัก​พระยาห์เวห์​อีกทั้ง​ไม่​รู้​เรื่อง​พระราชกิจ​ที่​ทรง​ทำ​เพื่อ​อิสราเอล” (ผู้วินิจฉัย2:10)

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในทุกเรื่องจะมีสองฝ่ายเสมอคือฝ่ายมนุษย์และฝ่ายพระเจ้า เผ่าพันธุ์อิสราเอล (ผู้ซึ่งก็เหมือนเรา) ทำสิ่งชั่วร้ายและปรนนิบัติบรรดาพระอื่น (ข้อ11) เขาละทิ้งพระเจ้า (ข้อ 13) พวกเขาต้องพบกับการพ่ายแพ้ ทุกครั้งที่ออกรบ (ข้อ15) พวกเขาไม่เชื่อฟังบรรดาผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู (ข้อ 16,17) แต่พวกเขาก็ไม่ละทิ้งทางดื้อดึงของพวกเขา (ข้อ 19) แม้ว่าจะทุกข์ยากในดินแดนที่เข้าไปอยู่ เขาก็ไม่ได้ร้องขอพระเมตตาและการอภัยจากพระเจ้า สมเป็นมนุษย์เสียจริง!

 

แล้วพระเจ้าทรงทำอะไร? พระองค์ทรงตอบสนองต่อความทุกข์ของพวกเขา (ข้อ 15) ด้วยความเห็นอกเห็นใจประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงสถิตกับผู้วินิจฉัยตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัย (ข้อ 18) แต่ในตอนท้าย พระองค์ตัดสินใจไม่แทรกแซงอีกต่อไป แต่ปล่อยให้ไว้กับศัตรู เพื่อทดสอบประชากรของพระองค์ดูว่าพวกว่าเขาจะรักษาทางของพระองค์ (ข้อ 22) คุณจะบอกว่านี่เป็นการพิพากษาหรือเป็นพระคุณ?

 

ใน 1 โครินธ์ 10:13 เปาโลสอนเราว่า การทดลองมีไว้เพื่อทดสอบเรา ไม่ทรงให้การทดลองที่เกินกว่าเราจะทนได้และพระองค์ทรงให้ทางออกด้วย พระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำอะไรอยู่

 

 
ตอบสนอง:

 

สรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและกรุณาของพระองค์ไม่สูญสิ้น พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอเช่นเดียวกับที่เมตตาต่อประชากรของพระองค์ในวันที่ติดตามโยชูวา "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์" (สดุดี 118:4)

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.