ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2017

 

 

 

หน้าที่ที่ต้องมีต่อคนอื่น

 


เตรียมจิตใจ

มีใครบ้างในสังคมหรือครอบครัวของคุณที่มีความต้องการความช่วยเหลือเกื้อหนุนด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการสังคม ด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ ทูลขอพระเจ้าให้คุณสามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือได้

 


อ่าน
:   1 ทิโมธี 5:1-16

 

ถ้าแม่ม่ายคนไหนมีลูกหรือหลาน ก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (1ทธ. 5:4)

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:

 

            เปาโลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในระหว่างคนในคริสตจักรว่า เป็นเหมือนพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเดียวกัน (ข้อ 1-2) ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีหน้าที่อันดับแรกในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของเราเองก่อน โดยสามารถรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเอาใจใส่ตามสภาพและฐานะของเรา (ข้อ 3) ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยคนเหล่านี้ โดยเฉพาะคนที่เป็นหญิงม่ายให้ตกเป็นภาระของคริสตจักรหรือเป็นภาระของคนอื่น นี่เป็นช่องทางที่เราจะสำแดงความเชื่อในชีวิตของเราออกมาเป็นการกระทำ จนแม้แต่คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็จะได้สามารถมองเห็นได้

 

            เปาโลบอกเราว่า ถ้าเราไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูคนในครัวเรือนของตนเอง ก็มีค่าเท่ากับเรากำลังปฏิเสธความเชื่อของเรา และที่สำคัญคือ การทำแบบนั้นจะทำให้เราชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก ทั้งนี้ เพราะแม้แต่คนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้า ยังทราบดีว่า คนในครอบครัวของตนเองเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรง ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้   การละเลยของเราอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ในชีวิตของเราก็เป็นได้ เพราะคนที่ยังไม่เชื่อจะรู้สึกว่า ปากของเราพูดหลักการที่สวยหรู แต่ปรากฏว่า การกระทำในชีวิตของเรากลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพยายามป่าวประกาศ

 

 

 

ตอบสนอง:

 

            วันนี้ ชีวิตของคุณกับคำพยานด้วยคำพูดที่คนอื่นได้ยินจากปากของคุณนั้น มันสอดคล้องต้องกันหรือไม่ ถ้าไม่ คุณจะมีวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.