ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017

 

 

พลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2017

 

 

 

ผู้รับใช้ที่ดี

 


เตรียมจิตใจ

 

ให้ใคร่ครวญดูว่า เราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้า ?

 


อ่าน
:   1 ทิโมธี 4:6-15

 

ถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้ปรนนิบัติที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญเติบโตด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ และหลักคำสอนอันดีตามที่ท่านประพฤติตามแล้วนั้น (1ทธ. 4:6)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

            แน่นอนที่สุด ผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าต้องเติบโตขึ้นด้วยความจริงจากในพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 6) ไม่เพียงเท่านั้น เขายังต้องหมั่นฝึกฝนชีวิตในการดำเนินตามความจริงนั้นด้วย (ข้อ7-8) หลังจากนั้น เขาจึงจะสามารถสั่งสอนความจริงที่เขาได้เรียนรู้นั้นโดยการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในทุก ๆ ด้านให้กับผู้ที่เขาปรนนิบัติด้วย (ข้อ 11-13) ที่สำคัญคือ เขาจะรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ (ข้อ 14) จนกระทั่งคนรอบข้างสามารถสัมผัสและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา (ข้อ 15) เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ ต้องระมัดระวังทั้งชีวิตและคำสอนให้สอดคล้องต้องกัน ไม่ใช่สอนอย่างหนึ่ง แต่กลับดำเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่ง

 

            วันนี้ คนที่อยู่รอบข้างชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร หรือ คนที่ยังไม่เชื่อที่ท่านได้มีโอกาสพบปะทั้งในที่ทำงานและเพื่อนบ้าน ตลอดจนคนในครอบครัวของท่าน พวกเขาสามารถ

 

มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือไม่ ทำไมท่านจึงคิดเช่นนั้น ?

 

 

 

ตอบสนอง:

 

            คุณอยากเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสต์ไหมครับ ? ขอให้คุณลงทุนลงแรงในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่เปาโลได้แนะนำทิโมธีไว้ข้างต้น

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.