ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017

 พลังประจำวัน - 1 มีนาคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2017

 

 

 

ละทิ้งความเชื่อ!

 


เตรียมจิตใจ
:
 
เป็นไปได้ไหมที่คุณจะละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ?

 


อ่าน
:   1 ทิโมธี 4:1-5
พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวง และคำสอนของพวกผี (1 ทิโมธี 4:1)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

            การละทิ้งความเชื่อเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะพระวิญญาณทรงสำแดงกับเปาโลอย่างชัดเจน (ข้อ 1) และ เราก็ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของหลายคนที่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เพราะเขาหันไปเชื่อวิญญาณหรือคำสอนทั้งหลายที่หลอกลวง (ข้อ 1) แทนที่จะยึดมั่นในความจริงของพระเจ้า 

 

            ทุกวันนี้ มีคำสอนแปลก ๆ ที่สอนผิดไปจากความจริงในพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้น เวลาเราเข้าไปดูคำสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตหรือสิ่งที่มีคนแบ่งปันในสื่อต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวังให้มาก ๆ อย่าเพียงแค่ไปดูว่า คนที่สอนหรือแบ่งปันมีดีกรีจบทางด้านพระคริสตธรรมมามากน้อยแค่ไหนเท่านั้น เพราะเราไม่มีทางทราบว่า เป็นดีกรีที่จริงหรือไม่ ต่อให้มีดีกรีจบปริญญาเอกมาจริง ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถวางใจได้

 

            สิ่งที่เราควรทำ คือ ต้องเปรียบเทียบคำสอนต่าง ๆ กับความจริงในพระวจนะของพระเจ้า เหมือนสิ่งที่คนยิวในเมืองเบโรอาได้ทำ (กจ.17:11) ถ้ายังไม่แน่ใจ ก็ควรปรึกษาผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรที่มีความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง อย่าด่วนรับคำสอนต่าง ๆ เหล่านั้นทันที

 

 

 

ตอบสนอง:

 

            อย่าลืมค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน  เพราะพระคัมภีร์จะบอกให้เราทราบว่า ข้อความเหล่านั้นเป็นความจริง​​หรือไม่

 

 

 
พลังประจำวัน#173-มีนาคม

พลังประจำวัน - 31 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 30 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 29 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 28 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 27 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 26 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 25 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 24 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 23 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 22 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 21 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 20 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 19 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 18 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 17 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 16 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 15 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 14 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 13 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 12 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 11 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 10 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 9 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 8 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 7 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 6 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 5 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 4 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 3 มีนาคม 2017
พลังประจำวัน - 2 มีนาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.