ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

 

ถูกล้อมรอบแต่วางใจ

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
ให้หาแผนที่ในภูมิภาคของผู้เขียนสดุดี (ซึ่งอาจหาดูได้จากด้านหลังของพระคัมภีร์) และหาสถานที่หรือกลุ่มคนที่กล่าวถึงในสดุดีบทนี้ อธิษฐานเพื่อว่าคุณจะได้มีความรู้สึกถึงสถานการณ์ของผู้เขียนสดุดีในขณะที่คุณอ่าน

 

 

 

อ่านสดุดี 83

 

 

 

ให้เขาทั้งหลายทราบว่าพระองค์ผู้เดียว ผู้ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น (สดุดี 83:18)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

นี่คือสดุดีที่เขียนขึ้นในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดรุนแรง สัญชาตญาณและความเชื่อของผู้เขียนสดุดีบอกให้เขาอธิษฐานต่อพระเจ้า วางใจในพระองค์ในการเผชิญผู้ต่อต้านที่แท้จริง พระเจ้าได้ทรงช่วยประชากรของพระองค์มาก่อน แต่พระองค์จะทำเช่นนั้นตอนนี้หรือไม่ (ข้อ 1) ? แล้วตามด้วยรายการยาวเหยียดในสิ่งที่เขาและประชาชนกำลังเผชิญ แต่นั่นไม่เป็นแค่ปัญหาส่วนตัวของเขา  ‘ศัตรูของพระองค์’‘ปฏิปักษ์หรือผู้ที่ชังพระองค์ เป็นผู้วางแผนจัดการกับผู้ที่พระองค์ทรงทะนุถนอม (ข้อ 2,3) พระเจ้ามีส่วนมากในเรื่องนี้!

 

ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เขียนสดุดีรู้ประวัติศาสตร์ของเขา โดยเฉพาะในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัย ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในอัตรากำลังคน มีเดียนได้ถูกทำให้พ่ายแพ้ไปด้วยจำนวนคนเพียง 300 (ผู้วินิจฉัย 7:1–7) และสิเสราถูกฆ่าโดยยาเอลผู้ฉลาดหลักแหลม (ผู้วินิจฉัย 4,5) ผู้นำและกษัตริย์คนอื่นๆของพวกเขาก็ถูกทำให้พ่ายแพ้อย่างหนีไม่รอดเช่นกัน (ผู้วินิจฉัย 7:25; 8:18–21)   การร้องวิงวอนพระเจ้าที่จะทรงทำให้ศัตรูของอิสราเอลกลายเป็นวัชพืชและเหมือนแกลบที่ปลิวไปตามลม ให้พวกเขาอดสูและพินาศไป (83:13–17) แต่ผู้เขียนสดุดียังปรารถนาให้เขาทั้งหลายยอมรับความเป็นจริงและรู้ว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงพระนามว่าพระยาเวห์ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น (ข้อ 18)

 

 

 

ตอบสนอง:
มีการวางแผนต่อต้านและข่มขู่ประชากรของพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ ให้เราอธิษฐานโดยเฉพาะเผื่อผู้ที่อยู่ในที่ต่างๆ รอบโลกที่มีชีวิตอยู่ที่เสี่ยงกับการถูกไล่ทำร้ายและสังหาร

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.