ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

 

บทนำสู่พระธรรม 1 ทิโมธี
 

 

เปาโลหนุนใจและเตือนสติทิโมธี

 

ทิโมธีเป็นคนหนุ่มที่พระเจ้าทรงใช้เป็นอย่างมาก  เปาโลได้นำเขามารับเชื่อ  ต่อจากนั้น  เขาเป็นผู้ช่วยของอัครทูตเปาโลและได้รับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่าน เชื่อกันว่า  ทิโมธีคนนี้แหละคือศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจักรเอเฟซัส (1ทธ.1:3)

 

แบบอย่างจากชีวิตของทิโมธี คือ เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ แม้มีความจำกัดในด้านต่าง ๆ ก็ตาม ด้านแรก คือ ความจำกัดทางด้านสุขภาพ ทิโมธีน่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร (1ทธ.5:23) ไม่เพียงเท่านั้น  เขายังมีข้อจำกัดทางด้านวัยวุฒิ ทิโมธีเป็นเด็กหนุ่ม และยังมีอายุค่อนข้างน้อย แต่ต้องไปรับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรที่มีผู้อาวุโสเป็นจำนวนมาก (1ทธ.4:12) ยิ่งไปกว่านั้น เขายังมีความจำกัดทางด้านบุคลิกภาพส่วนตัว คือ เป็นคนที่ขี้อาย (1คร.16:10;2 ทธ.1:7-8)

 

 แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทิโมธีไม่ได้มองดูที่ความอ่อนแอหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ในชีวิตของท่าน 

 

เขากลับยิ่งพึ่งพิงพระเจ้าและโดยการทรงช่วยขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ บวกกับความตั้งใจอันแน่วแน่ในชีวิตที่จะมานะบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อมากยิ่งขึ้น ทิโมธีไม่ได้ให้ข้อจำกัดเหล่านี้ มาเป็นอุปสรรคใน

 

การรับใช้ของท่าน 

 

            เปาโลจึงเขียนพระธรรม 1ทิโมธี เพื่อเตือนสติทิโมธีทั้งในด้านการรับใช้และทางด้านชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ ท่านยังต้องการจะหนุนใจให้ทิโมธียืนหยัดในการสั่งสอนความจริงของพระเจ้ารวมทั้งข่าวประเสริฐด้วย อีกทั้งยังให้คำแนะนำแก่ทิโมธีในการรับใช้พระเจ้าและแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นที่คริสตจักรเอเฟซัสด้วย

 

 

 

ผู้เขียน : นายแพทย์ปรีดา โมทนาพระคุณ
หมอปรีดา รับราชการที่โรงพยาบาลตราดจนเกษียณอายุราชการมาแล้ว 4 ปี แต่ก็ยังช่วยงานที่โรงพยาบาลบางวัน และร่วมรับใช้ที่คริสตจักรตราด เทศนาและสอนพระคัมภีร์ อีกทั้งยังได้ไปเทศนาแบ่งปันในคริสตจักรต่างๆ ในประเทศไทยด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

 

จริงหรือเท็จ

 


เตรียมจิตใจ

ให้ใคร่ครวญดูว่า คุณจะทำอย่างไรจึงจะรู้จักความจริงของพระเจ้าดีมากยิ่งขึ้น?

 


อ่าน
: 1 ทิโมธี 1:1-11

 

แต่เป้าหมายของการกำชับนั้นก็คือ ความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ (1ทธ.1:5)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในสมัยของอัครทูตเปาโล มีคำสอนเทียมเท็จแพร่หลายอย่างมากมาย ตั้งแต่คำสอนในหมู่คนยิว รวมทั้งเรื่องเทพนิยายและลำดับวงศ์ตระกูลที่ไม่รู้จบสิ้น (ข้อ 4) เปาโลจึงขอให้ทิโมธีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน (รม.16:21) ไปที่เอเฟซัสเพื่อจะกำชับไม่ให้มีการสอนผิด 

 

ทุกวันนี้ ก็มีคำสอนผิดมากมายที่กำลังแพร่หลาย การที่เราจะสามารถแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผิดได้นั้น เราต้องทำความรู้จักและมีความคุ้นเคยกับของจริงเสียก่อน เหมือนพนักงานของธนาคารที่สามารถบอกว่าธนบัตรใบไหนเป็นของแท้หรือของปลอม เพราะเขาไม่เพียงมีความรู้เท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับธนบัตรแท้มาเป็นจำนวนมากมายอยู่ทุก ๆ วัน เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีความคุ้นเคยกับคำสอนที่ถูกต้อง คงจะยากต่อการที่เราจะบอกว่า คำสอนไหนเป็นคำสอนที่ผิดกันแน่

 

            อัครทูตเปาโลได้เน้นย้ำในข้อ 5 ว่า เป้าหมายของการกำชับ ต้องทำด้วยความรัก ที่มาจากใจที่

 

บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ การกำชับจึงจะเกิดผลดี

 

 

 

ตอบสนอง:

 

            ขอพระเจ้าช่วยให้เรากล้าลงทุนในการเรียนรู้จักกับความจริงของพระเจ้าจากในพระวจนะมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ท.ท.ท. ทำทันที)

 

 

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.