ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017

 

 

เห็นและเชื่อ
 

 

เตรียมจิตใจ

ลองนึกดูว่าหากพระเยซูทรงเดินมาหาคุณและตรัสถามว่า “ท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่าน” คุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร

 

 

อ่านมาระโก10:46-52


“พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า ท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่าน?’มาระโก 10:51

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

บารทิเมอัสใช้วิธีที่ตรงไปตรงมา เขาร้องเสียงดัง ยืนหยัด และลุกขึ้นมาหาพระเยซู แต่พระองค์ไม่ได้รีบให้คำตอบเขาทันที พระองค์กลับทรงเริ่มต้นด้วยคำถามเช่นเดียวกับเรื่องราวของเศรษฐี (ข้อ 51) บารทิเมอัสไม่ได้ทูลขออาหารหรือเงิน แต่เขาเผยถึงปัญหาที่แท้จริงของเขาคือการที่เขาตาบอด และการทรงรักษานั้นก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิง เขาไม่ต้องขอทานอีกต่อไป ไม่ต้องรู้สึกเหมือนถูกสาปแช่ง แต่เต็มไปด้วยโอกาสที่จะมีงานทำ มีภรรยา มีครอบครัว และเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด และในพระธรรมลูกายังได้เล่าเรื่องราวนี้โดยเน้นย้ำให้เราเห็นภาพแห่งความชื่นชมยินดี(ลูกา 18:42-43) และเราจะเห็นได้ว่าบารทิเมอัสเลือกที่จะติดตามพระเยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งต่างจากคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา และเศรษฐีนั้น (8:26; 10:22) เวลาที่เรารับใช้ซึ่งกันและกันเราสามารถทำตามแบบอย่างของพระเยซูได้โดยการถามถึงความต้องการของคนอื่นก่อนแทนที่จะเสนอทางออกจากความเห็นของเรา เพราะเมื่อพวกเขาสามารถบอกเล่าความต้องการที่มี เขาจะพร้อมที่จะเล่าเรื่องกวนใจลึกๆ ออกมาให้เราฟัง แม้บางครั้งเราอาจไม่สามารถช่วยเติมเต็มความต้องการทั้งหมดนั้นได้ แต่เราสามารถพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะทรงทำการเกินกว่าความสามารถของเราได้

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้เรากล้าหาญดุจเดียวกับบารทิเมอัสในการทูลความต้องการของเรากับพระเจ้า และให้เราทูลขอพระองค์ที่จะทรงนำให้เราพร้อมที่จะช่วยผู้อื่น จงพร้อมเปิดรับโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงใด และให้เราจำไว้เสมอว่าเราควรตอบสนองต่อคนนั้น ไม่ใช่ต่อความต้องการของเขาเท่านั้น

 

 

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.