ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017

 

 

 ความยิ่งใหญ่
 

 

เตรียมจิตใจ

พระเจ้าข้า ลูกขอขอบพระคุณสำหรับวันเวลาที่ให้ลูกทั้งหลายได้รักและแสวงหาการรับใช้ของพระองค์ สำหรับการดูแลที่เปี่ยมไปด้วยความรัก การทรงนำ และคำสอนของพระองค์ และขอบพระคุณที่ทรงจัดเตรียมที่บนแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งปวง ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

 

 

อ่านมาระโก10:32-45
“แต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่าน คนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของท่านทั้งหลาย”มาระโก 10:43

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เหล่าผู้ติดตามพระเยซูนั้นต่างเดินช้าลงด้วยความรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัว พระองค์จึงเสด็จนำหน้าพวกเขาอาจเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆ ในฐานะผู้นำที่ดีพระองค์ได้อธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เหล่าสาวกของพระองค์ได้เข้าใจ แผนการของพระเจ้านั้นก็แสนวิเศษ แต่บางครั้งก็น่าหวั่นใจเช่นกัน แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงอยู่กับเราเสมอและจะทรงทำให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง (เยเรมี 29:11) เราไม่รู้ว่ายากอบและยอห์นกำลังคิดอะไรอยู่ระหว่างที่พวกเขาทูลขอพระองค์เช่นนั้น (ข้อ 37) แต่พระเยซูได้ทรงอธิบายอย่างชัดเจน สิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญบนแผ่นดินสวรรค์นั้นตรงกันข้ามกับบนโลกใบนี้โดยสิ้นเชิง ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการถ่อมใจและรับใช้ผู้อื่นโดยไม่หวังชื่อเสียงใดๆ (ข้อ 43) เช่นเดียวกับที่เราได้อ่านพระคำตอนเมื่อวานนี้ว่าทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินสวรรค์นั้นมาจากการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ (ข้อ 21) ฐานะของเรานั้นไม่เกี่ยวกับว่าเราติดตามพระคริสต์มานานแค่ไหน แต่เรารับใช้อย่างไรบ้าง การติดตามพระเยซูต้องใช้ความกล้าโดยเฉพาะเวลาที่เราร่วมในการทดลองและการทนทุกข์กับพระองค์ (ข้อ 38-39) บางครั้งสิ่งนี้หมายถึงการยอมถูกทรมานและความตาย หากเราแสวงหาความยิ่งใหญ่อันแท้จริง เราต้องพร้อมที่จะยอมรับการทดลองและการข่มเหงทั้งปวงด้วย

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และใคร่ครวญดูว่ายังมีงานรับใช้ใดบ้างที่เรายังพยายามหลบเลี่ยงหรือหวังแต่จะให้คนอื่นทำ อย่าให้เราหวั่นใจกลัวเลย แต่ให้เรารู้สึกอัศจรรย์ใจเถิด เพราะนั้นคือหนทางแห่งความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่าน (มัทธิว 6:4)

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.