ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017

 

 

พระองค์คือทุกสิ่งที่ข้าฯต้องการ
 

 

เตรียมจิตใจ

ให้เรานำใจของเราเข้ามาหาพระเจ้าและเปิดรับการต้อนรับที่เปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์ และให้เรานำปัญญาของเราเข้ามาหาพระเจ้า และร่วมฉลองพระพรแห่งปัญญาจากพระวิญญาณที่พระองค์ทรงมีให้เราผ่านทางพระคำแห่งชีวิต

 

 

อ่านมาระโก10:1-16
“เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลย”มาระโก 10:9

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

คุณเห็นไหมว่ามีการเข้าหาพระเจ้าสองรูปแบบที่ต่างกันในพระคำตอนนี้ พวกฟาริสีที่เข้ามาด้วยคำถามที่ตั้งใจจะท้าทาย และพ่อแม่และเด็กเล็กๆ ที่เข้ามาหาด้วยการทูลขอพระพรอย่างเรียบง่าย

 

พระเยซูทรงเมตตาพวกฟาริสีและได้ทรงชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติ (ข้อ 6-9) พระองค์ยังทรงเปิดเผยประเด็นดังกล่าวด้วยการต้อนรับเด็กเล็กๆ เราไม่สามารถสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านการขุดค้นเพื่อตอบคำถามยากๆมากมายเพียงเท่านั้น แต่เราต้องยอมให้พระองค์รักเรา เข้าใจในรักนั้น และแบ่งปันออกไปด้วยนี้ก็เหมือนการแต่งงานกัน (ข้อ 6-8) สิ่งหนึ่งที่ต่างฝ่ายควรให้กับคู่ของตนคือตัวเขาเองทั้งหมด โดยไม่หวงสิ่งใดไว้ การที่ทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและสำคัญมาก แต่เมื่อความบาปเข้ามา มันได้ทำลายทุกคน การหย่าร้างนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า แต่ด้วยความเมตตาของพระเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแม้ว่านี้คือความล้มเหลวของเรา (ข้อ 4-5; และอ่าน มัทธิว 19:9) เด็กเล็กๆ นั้นไม่ได้มีตำแหน่งฐานะใดในสังคม พวกเขาต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ให้ช่วยดูแลพวกเขา พระเยซูจึงตรัสว่าเราต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยความวางใจเช่นเดียวกับเด็กเล็กๆ ซึ่งไม่มีการเสแสร้งใดๆ หรือวางใจในตำแหน่งฐานะหรือทรัพย์สินที่เรามี

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้เราฉลองการที่พระเจ้าทรงยอมรับเราเป็นบุตรเล็กๆของพระองค์ ยินดีที่ทรงให้เราได้รู้จักพระองค์ และทรงตอบคำถามทั้งสิ้นของเรา และให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิตสมรสอยู่ และให้พวกเขาสามารถเอาชนะการทำลายของบาปได้

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.