ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017

 

ปกป้องผู้ขัดสน

 


เตรียมจิตใจ
:
ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงสร้าง สำหรับวันที่คุณได้พักผ่อน และระลึกว่า ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นทาส แต่บัดนี้เราเป็นไท

 

 

 

อ่านสดุดี 82
จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กกำพร้า จงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสน (สดุดี 82:3)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
ใครคือ ”พระหรือเทพเจ้าทั้งหลาย” ในข้อ 1? คำศัพท์ฮีบรูที่ใช้ในที่นี้ บางทีกล่าวถึงทูตสวรรค์ที่อยู่ล้อมรอบพระเจ้า บางครั้งก็หมายถึงพระเจ้าเอง แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูอ้างถึงในสดุดี 82 และใน ยอห์น 10:31–39 พูดถึงคนเหล่านั้นที่ซึ่งพระวจนะมาถึงนั่นคืออิสราเอล ดังนั้นการประชุมใหญ่ในที่นี้จึงอาจไม่ใช่การประชุมสภาสวรรค์ เหมือนในโยบบทที่ 1 แต่เหมือนประชากรของพระเจ้าในอพยพและกันดารวิถี

 

และไม่ว่าพระหรือเทพเจ้าเหล่านั้นเป็นใคร แต่เอกลักษณ์และลักษณะของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวนั้นชัดเจน พระองค์ทรงอำนาจสูงสุด พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุด และพระองค์คัดค้านอย่างสิ้นเชิงต่อการเอาเปรียบหรือหาประโยชน์จากผู้ขัดสนและคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง ในที่อื่นๆในพระคัมภีร์ เราก็ได้อ่านซ้ำๆ ว่า สมาชิกทุกคนในประชากรของพระเจ้ามีหน้าที่ที่จะปกป้องและห่วงใยผู้ขัดสน ผู้ที่ถูกเอาเปรียบ แม่ม่ายและเด็กกำพร้าในประชาคมของเขา ดังตัวอย่างใน อิสยาห์ 1:17 กล่าวว่า ​​จงฝึกทำดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จงแก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย มันขึ้นอยู่กับเรา ที่ไหนในประชาคมของคุณที่คุณเห็นว่ามีการอยุติธรรม? ที่ไหนที่คุณเห็นว่ามีการกดขี่ข่มเหงในแผ่นดินของเรา?

 

 

 

ตอบสนอง:

 

 ‘พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์เสด็จมาสั่งสอนข่าวประเสริฐกับผู้ขัดสน (ลูกา 4) โปรดให้ข้าพระองค์เห็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำเพื่อผู้ขัดสนและผู้อ่อนแอในสังคม เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อาเมน

 

 

 

 

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.