ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017


ด้วยพระนามแห่งองค์พระคริสต์

 

 

เตรียมจิตใจ

คุณอยากเป็นที่จดจำในเรื่องใดบ้าง บางทีอาจเป็นเรื่องความสำเร็จด้านอาชีพ การศึกษา หรือด้านกีฬา หรือจะเป็นความสามารถด้านดนตรีและศิลปะ หรือความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่น หรืออาจเป็นการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า ให้เรานำความใฝ่ฝันเหล่านี้และกิจวัตรประจำวันมอบไว้กับพระองค์เถิด

 

 

อ่านมาระโก9:30-41
 
“เมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้ว ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรก ก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้าย และเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลาย-มาระโก 9:35

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ลองดูคุณสมบัติของความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีในพระคำตอนนี้ดูสิ ในขณะที่เหล่าสาวกกำลังคิดถึงชื่อเสียงและยศฐาบรรดาศักดิ์ พระเยซูกลับทรงเสด็จออกจากที่นั้นอย่างลับๆ ไม่ประสงค์ที่จะมีชื่อเสียงใดๆ เพื่อจะทรงจดจ่อกับการทำพันธกิจของพระองค์และเตรียมเหล่าสาวกของพระองค์ให้พร้อม (ข้อ 30-31)

 

เหล่าสาวกพยายามกำหนดว่าใครเป็นพวกเรา และใครไม่ควรร่วมด้วย แต่พระเยซูทรงสำแดงอย่างชัดเจนว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าอยู่กลุ่มไหน แต่เป็นเรื่องว่าเรากำลังแสวงหา และสรรเสริญใคร แล้วเรายอมให้ใครกำหนดตัวตนของเราต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญ มีชายนิรนามคนหนึ่งขับผีออกในนามของพระเยซู และพระองค์ก็ทรงอนุญาต (ข้อ 38-39) ไม่ว่าใครจะทำงานแห่งองค์พระคริสต์ต่างก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน เราอาจอยากคบหาสมาคมกับคนสำคัญและผู้ที่ชื่อเสียง แต่พระเยซูทรงเปิดเผยว่าการต้อนรับคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งฐานะอะไรนั้นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญมาก (ข้อ 37) ทางของพระเจ้าที่ได้สำแดงผ่านพระเยซูนั้นคือการยอมวางตำแหน่งฐานะลงอย่างเสียสละ (ข้อ 31) และบ่อยครั้งพระองค์ทรงเอาใจใส่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและไม่สามารถให้อะไรตอบแทนเราเช่นเดียวกับเด็กเล็กๆ

 

 
ตอบสนอง:

ให้เราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงส่องสว่างพระลักษณะของพระองค์ผ่านกิจวัตรประจำวันของเรา แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม (มัทธิว 5:16) ให้เราจำไว้เสมอว่าเราทำสิ่งต่างๆ ในนามของพระองค์ และนั้นก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้ว
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.