ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017

 

คุณเชื่อไหม?

 

 

เตรียมจิตใจ

วันนี้เราจะได้ร่วมเหตุการณ์กับเหล่าสาวกอีกเก้าคนที่เหลือซึ่งไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาด้วย พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหากวนใจอย่างยากลำบาก ชีวิตคุณเป็นเช่นนี้ไหม เชิญพระเยซูเข้ามาในสถานการณ์อันยากลำบากของคุณในฐานะจอมเจ้านายผู้ทรงฤทธิ์ดูสิ

 

 

อ่านมาระโก9:14-29
“พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า “ถ้าช่วยได้น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง””มาระโก 9:23

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

นี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่มีคนถูกผีเข้าสิงเท่านั้น แต่ยังมีพวกธรรมาจารย์จากกรุงเยรูซาเล็มมาถกเถียงร่วมด้วย สาวกทั้งเก้าคนคงรู้สึกผิดหวังและงงงวยอย่างมากกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น พวกเขาเคยขับผีออกมาแล้วก่อนหน้านี้ และพวกเขาก็คาดว่าจะสามารถทำได้เช่นเคย พระเยซูก็ทรงคาดหวังว่าพวกเขาจะทำได้เช่นกัน

 

ให้เราลองดูว่าพระเยซูทรงทำอะไรบ้าง (ข้อ 25) พระองค์ทรงช่วยกู้คนผู้หนึ่งจากฤทธิ์อำนาจของมารซาตาน และนั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยเราและคนอื่นๆ เช่นกัน พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย ทรงเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจทั้งปวง แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดใจและเดินหน้าสู่ความตายด้วยความวางใจในพระเจ้า

 

ทำไมเหล่าสาวกจึงไม่สามารถขับผีนี้ออกได้ พระเยซูตรัสว่าพวกเขาจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อขับผีแบบนี้ และไม่ใช่การอธิษฐานทูลขอโดยการกล่าวว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยทำสิ่งนี้ได้ไหม?” พวกเขาต้องวางใจพระเจ้าแบบที่พวกเขาเคยวางใจตอนพระเยซูทรงส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ (ลูกา 10:1) บิดาของเด็กคนนั้นเข้าใจเรื่องนี้ เขาจึงร้องทูลให้พระเจ้าทรงช่วยให้เขาวางใจในพระองค์แบบที่เขาไม่เคยทำได้มาก่อน (ข้อ 24)

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และวางใจว่าพระองค์ไม่เพียงเป็นผู้ที่อยู่กับเราบนยอดเขาซึ่งเป็นดั่งช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แต่ยังทรงพร้อมที่จะอยู่กับเราเมื่อยามเราอยู่กลางหุบเขาและทำงานผ่านเราด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์อีกด้วย ให้เรากล้าที่จะเชื่อเถิด

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.