ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017
ชีวิตที่สูงยิ่งขึ้น

 

 

เตรียมจิตใจหวังว่าคุณจะไม่ลำบากใจที่จะหาเวลาสำหรับการอ่านพระคำของพระเจ้าในวันนี้ ผมรู้ว่ามันอาจเกิดขึ้นบางครั้ง แต่จงชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงตื่นเต้นเมื่อเราอยากใช้เวลากับพระองค์

 

 

อ่านมาระโก9:2-13
 
“แล้วก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้ และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังท่านเถิดมาระโก 9:7

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

สาวกทั้งสามคนนั้นเหนื่อยอ่อนและง่วงนอนมาก พวกเขาต้องออกไปอธิษฐานกับพระเยซูแต่เช้าตรู่และต้องเดินขึ้นเขา ซึ่งอาจเป็นภูเขาเฮอร์โมน (สูง 3,000 เมตร) แต่พวกเขาก็ได้พบกับการเปิดเผยของพระเจ้าอันน่าอัศจรรย์ใจ พระเยซูได้ทรงสำแดงสิ่งที่ได้ตรัสไว้ในข้อที่ 1 ว่าจะมีบางคนได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธิ์เดช พระเยซูทรงอยากให้เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้น แต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องออกแรงบ้างโดยการแสวงหาพระองค์ผ่านพระคำ การอธิษฐาน เชื่อฟังพระองค์ และรับใช้ผู้อื่น

 

เราอาจมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าบนยอดเขาอันยอดเยี่ยม แต่เราไม่สามารถอยู่บนนั้นตลอดได้ เราควรรับการเปิดเผยและการยืนยันจากพระองค์ ลงมาจากภูเขา และใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้หนุนใจพระเยซูอย่างไรบ้างต่อการเดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม ชีวิตอาจสับสนวุ่นวายแต่พระเจ้ายังทรงเคลื่อนไหวตามน้ำพระทัยของพระองค์อยู่ ดั่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสถึงเอลียาห์ และยอห์นผู้ให้บัพติศมา (มัทธิว 17:11-13)

 

เหล่าสาวกได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรยุคแรกที่ต้องเผชิญกับภยันตรายและการข่มเหงต่างๆ แต่สาวกสามคนนี้ยังสามารถย้ำเตือนคนอื่นๆถึงพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และพวกเขาไม่ได้ฝันไปเลย

 

 
ตอบสนอง:

 

คุณสามารถจัดเวลาและสถานที่เฉพาะสำหรับการแสวงหาพระเยซูด้วยมุมมองอันสดใหม่ได้หรือไม่ ลองใคร่ครวญถึงวิธีที่จะช่วยใครสักคนที่กำลังเผชิญเวลาอันยากลำบากในชีวิต ให้เขาสามารถหาเวลาพิเศษที่จะใช้กับพระเจ้าได้ และให้เราสรรเสริญพระเจ้าถึงพระสิริอันยิ่งใหญ่ร่วมกันเถิด

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.