ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ




พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017

 

มองเห็นอย่างชัดเจน
 

 

เตรียมจิตใจครั้งสุดท้ายที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากพระเจ้าคือเมื่อไหร่? มันสร้างความเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างไรบ้าง ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความเข้าใจที่สดใหม่ และอธิษฐานทูลขอที่เราจะเห็นสิ่งใหม่ในวันนี้ด้วยกันเถิด

 

 

อ่านมาระโก8:22-26
“เมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาของคนนั้นและวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้ว พระองค์ตรัสถามว่า ท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม่?’ มาระโก 8:23

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เบธไซดาเป็นเมืองด้านการประมงที่มีคนพลุกพล่าน แต่กลับเป็นเมืองที่มีจิตใจแข็งกระด้างไม่ฟังคำสอนของพระเยซู (มัทธิว 11:21) ผู้คนในเมืองนี้คล้ายพวกฟาริสีที่แสวงหาหมายสำคัญ และพระเยซูทรงจูงมือคนตาบอดออกมาจากเมืองนั้น รักษาเขาและส่งเขาไป การมองเห็นของชายผู้นี้เป็นไปทีละลำดับ แต่พระเยซูไม่ได้ทรงตำหนิเขาที่ไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งได้ในครั้งแรก พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกเป็นครั่งที่สอง (ข้อ 25) พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นเดียวกับที่เราควรมีเมตตาต่อผู้อื่นบนเส้นทางแห่งความเชื่อของเขา แม้ว่าบางทีเขาอาจยังไม่ค่อยเข้าใจชีวิตคริสเตียนสักเท่าใด

 

ท้ายที่สุดชายผู้นี้ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เขาเห็นพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์อย่างแท้จริงหรือเพียงเห็นพระองค์เป็นผู้รักษามหัศจรรย์เท่านั้น อาจารย์เปาโลซึ่งเป็นผู้ที่รักษาคนตาบอดเช่นกันกล่าวว่า “เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก” (1 โครินธ์ 13:12) ไม่ว่าเราจะได้เรียนรู้มากเพียงใด เราก็ยังไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนนัก เราจึงต้องแสวงหาการทรงเปิดเผยจากพระเยซูด้วยใจถ่อม

 

 
ตอบสนอง:

 

ให้เราสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยสิ่งใหม่เกี่ยวกับพระองค์ให้กับเราเสมอ ทูลขอพระองค์ที่จะทรงเปิดตาของเรา และอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังเติบโตในความเชื่อเพื่อพวกเขาจะได้รับการทรงสัมผัสใหม่ๆ จากพระเยซู


 

 




พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017



Copyright © 2010 All Rights Reserved.