ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

 

บทนำพระธรรมมาระโกบทที่ 8-10
 

 

จะสัตย์ซื่อจนถึงปลายทางหรือไม่?

 

เตรียมตัวออกเดินทางไปกับองค์พระเยซูคริสต์ ทั้งในยามเดิน บนเรือ หรือแม้แต่บนภูเขา พระองค์ได้ทรงท้าทายผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างลึกซึ้งซึ่งรวมถึงเราทุกคนด้วย ทั้งต่อหน้าสาธารณชน และในเวลาส่วนตัว เราพร้อมจะละทิ้งทุกสิ่งและแบกกางเขนไปไหม เราเต็มใจที่จะติดตามพระองค์ไปจนสุดปลายทางจริงๆหรือ

 

เตรียมพบกับเรื่องราวในพระธรรมมาระโกเกี่ยวกับการมองเห็น ที่มีคนได้รับการรักษาให้หายจากอาการตาบอดทางกายภาพ ซึ่งต่างจากเหล่าฟาริสีและสาวกที่คิดว่าพวกนั้นมองเห็นปกติดี แต่พระเยซูกลับต้องกล่าวตักเตือนว่าพวกเขายังหลงจากประเด็นหลักที่พระองค์ทรงสอนอยู่ และพระองค์ยังได้สำแดงพระกายของพระองค์ในแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก (บทที่ 9) อาจารย์มาระโกยังได้เขียนเล่าเรื่องราวที่ได้มีการถกเถียงกันถึงตำแหน่งฐานะ และความมั่งคั่ง ทั้งยังได้แสดงให้เราให้ถึงคำสอนของพระเยซูและตัวอย่างแห่งการปรนนิบัติรับใช้ด้วยใจถ่อมร่วมกับการพึ่งพาพระเจ้าอย่างหมดใจ (9:33-37; 10:13-27)

 

ในทางภูมิศาสตร์ การเดินทางได้เริ่มขึ้นด้วยการกลับจากแคว้นกาลิลีมายังเมืองไทระ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิสราเอล จากนั้นพระเยซูทรงเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองซีซารียา ฟีลิปปี และทรงกลับมาทางใต้ซึ่งเป็นการเดินทางสุดท้ายของพระองค์เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงรู้ว่าต้องเผชิญกับการทนทุกข์ทรมาน ความตาย และการคืนพระชนม์ขึ้นใหม่ พระองค์จึงทรงสอนผู้ที่ติดตามพระองค์ถึงสิ่งเหล่านี้ และมอบคำสอนอันสำคัญเกี่ยวกับความทุกข์ยากที่พวกเขาต้องพบเจอ (10:29-45)

 

เมื่อเราอ่านพระธรรมมาระโกนี้เราจะรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางเหล่าสาวก การแบ่งปันอาหารและพูดคุยกัน ความประหลาดใจของพวกเขากับฤทธิ์อำนาจของพระเยซู และความพยายามที่จะเข้าใจคำสอนของพระองค์ มาร่วมเดินทางในเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันเถิด

 

ผู้เขียน: เดวิด อาร์สคอท (David Arscott)

 

เดวิดอาศัยอยู่ที่ยอร์คแชร์และทำงานกับคนไร้บ้าน ท่านรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานประกาศแผ่นดินของพระเจ้านี้ ท่านแต่งงานกับเคท และมีลูกชายที่โตเป็นหนุ่มแล้วหนึ่งคน ท่านชื่นชอบการเดิน เล่นสกี การทำสวน และการเล่นกอล์ฟมาก

 

 

พลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

 

ไม่มีสิ่งใดให้มอง?
 

 

เตรียมจิตใจ
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ และสรรเสริญพระองค์ที่ยังทรงมีข้อพระคำอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

 

 

อ่านมาระโก8:1-13
“พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า พวกท่านมีขนมปังกี่ก้อน พวกเขาทูลว่า มีเจ็ดก้อนเจ้าข้ามาระโก 8:5

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในตอนแรกนั้นเรื่องราวแห่งการอัศจรรย์นี้ดูราวกับว่าจะซ้ำซ้อนกับการทรงเลี้ยงคนห้าพันคน (มาระโก 6) แต่คราวนี้เหมือนจะมีคนต่างชาติเยอะกว่ามาก (ข้อ 3) อาจารย์มาระโกอยากให้เราได้รับพระคำอย่างแท้จริง

 

พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับผู้คนที่มาฟังพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเอาใจใส่ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของพวกเขาด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงอยากให้พวกเขารู้สึกอิ่มก่อนเดินทางกลับบ้าน จึงทรงเล่าปัญหานี้ให้เหล่าสาวกของพระองค์ฟัง เพื่อที่จะทรงเฝ้ามองว่าพวกเขาจะทำอย่างไร พวกเขาใช้เวลาสักพักก่อนจะแบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีอยู่ บางทีพวกเขาอาจคิดที่จะเก็บขนมปังเหล่านั้นไว้สำหรับทานเองก็เป็นได้ อย่างไรก็ดีเมื่อพวกเขาได้แบ่งปันส่วนเล็กน้อยที่พวกเขามีอยู่ ไม่เพียงฝูงชนทั้งหมดจะได้รับการเลี้ยงดูจนอิ่มเท่านั้น แต่เหล่าสาวกเองก็มีเหลือเกินคำว่าพอดีมากทีเดียว พวกเขาจึงได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันอย่างเสียสละนั้นเกิดผลได้มากเพียงใด (มาระโก 10:28-30)

 

แต่มันช่างน่าเศร้าที่เหล่าฟาริสีกลับปล่อยให้จิตใจมืดบอดจนมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการอัศจรรย์นี้ (ข้อ 11) ซึ่งอาจช่วยให้พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า (อ่าน กิจการของอัครทูต 2:22) พวกเขากลับใช้สติปัญญาและความเข้าใจพระคำอันจำกัดของพวกเขามาท้าทายพระองค์

 

ตอบสนอง:

 

มอบความเข้าใจพระคำของคุณไว้กับพระเจ้า แล้วทูลขอพระองค์ที่จะทรงรับมัน อวยพร ทำให้มันแตกหัก และกลับคืนสภาพดีจนพร้อมแก่การแบ่งปันให้ผู้อื่น ทูลขอพระองค์ที่จะทรงสำแดงความต้องการของใครสักคน และจงกล้าที่จะแบ่งปันต่อเขาด้วยสิ่งที่คุณมีไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.