ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017

 

จากฝูงชนสู่คนคนหนึ่ง

 

 

 

เตรียมจิตใจ:

 

เมื่อคุณอ่านการรักษาในเรื่องนี้ อธิษฐานเพื่อว่า คุณจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจและสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 

อ่าน: มาระโก 7:31–37

 

พระองค์​จึง​ทรง​พา​คนนั้น​ออก​ห่าง​จาก​ฝูงชน​ไป​อยู่​ตาม​ลำพัง แล้ว​ทรง​เอา​นิ้วพระหัตถ์​แยง​เข้า​ที่​หู​ทั้งสอง​ของ​ชาย​คน​นั้น” มาระโก7:33

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในพระธรรมมาระโกที่เราอ่านตอนนี้ พระเยซูออกจากเมืองไทระ เดินทางไปยังเมืองไซดอนที่ทะเลสาบกาลิลี ไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรี มีชายคนหนึ่งซึ่งหูหนวกและพูดติดอ่างถูกพามาหาพระองค์ พระองค์ทรงพาเขาออกห่างฝูงชน ทรงใช้นิ้วแยงที่หูทั้งสอง และทรงใช้น้ำลายและคำพูด “จงเปิดออก” นำมาซึ่งการรักษาและสุขภาพดี (ข้อ 33,34) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่า การรักษาทุกครั้งของพระเยซูเป็นชั่วขณะของสวรรค์สัมผัสโลก นั่นคืออาณาจักรมาตั้งอยู่ การเอานิ้วแยงเข้าหูทั้งสองข้าง และคำสั่ง “จงเปิดออก” นั้นเพื่อชายคนนั้นจะเปิดใจต่อพลังอำนาจของพระวิญญาณ ซึ่งเรามักจะเห็นเป็นนิ้วมือของพระเจ้า

 

และรับรู้การฟื้นฟูสู่ชีวิตที่สมบูรณ์

 

การเดินทางกับพระเยซูในสัปดาห์นี้ เริ่มจากการเลี้ยงคนห้าพันคน ฝูงชนกลุ่มใหญ่ และการรักษาคนคนหนึ่ง จึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะรู้ว่า พระเยซูทรงเป็นห่วงทั้งคนกลุ่มใหญ่และแต่ละบุคคล ในการทำพันธกิจของพันธกิจคริสเตียนในสังคม จึงจำเป็นที่จะทำให้เข้าใจและสอนให้เห็นภาพใหญ่ แต่แต่ละบุคคลจะต้องได้รับเกียรติและได้รับการรับรอง

 

 

 

ตอบสนอง:
ให้คิดถึงแต่ละบุคคลที่คุณรู้จัก ผู้ซึ่งต้องการความรักและความมีสุขภาพดีของพระคริสต์ คุณจะแบ่งปันกับพวกเขาอย่างไร?

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.