ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017

 

อาณาจักรสำหรับทุกคน

 

 

 

เตรียมจิตใจ:

 

 ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าฯ มีประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้นเมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้

 

 

 

อ่าน: มาระโก 7:24–30

 

แต่​นาง​ทูล​ตอบ​ว่า “จริง​เจ้าค่ะ แต่​สุนัข​ที่​อยู่​ใต้​โต๊ะ​นั้น​ย่อม​กิน​อาหาร​เหลือ​เดน​ของ​ลูกๆ””

 

มาระโก7:28 

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเยซูได้เสด็จมายังเขตแดนเมืองไทระ เมืองที่ถือเป็นคนนอกรีตโดยพวกยิวที่เคร่งศาสนา ดังนั้นจึงอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้า ข่าวการเสด็จมาก็รู้ถึงหญิงต่างศาสนาที่มีเชื้อชาติซีเรียฟีนีเซีย นางได้มาหาพระเยซูขอให้ช่วยขับผีออกจากลูกสาวของนาง นี่เป็นชั่วขณะที่สำคัญในพันธกิจของพระเยซู

 

พวกยิวดั้งเดิมเชื่อว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์นั้นเพื่อประโยชน์ของอิสราเอลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อคนต่างชาติหรือพวกนอกศาสนา จริงๆแล้ว ในวันแห่งการพิพากษา พวกเขาจะผิดหวังและอำนาจของพวกเขาจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ต้นจนจบ มีหมายสำคัญโดยเฉพาะในคำพยากรณ์ของอิสยาห์ ว่า พระคุณของพระเจ้า ความรัก และความเมตตา จะขยายออกไปยังทุกคนที่จะรับไว้  ดังนั้น การพบกับหญิงต่างชาติคนนี้ และการตอบสนองของนาง ทำให้เห็นชัดว่า ขอบเขตและขอบข่ายของพันธกิจของพระเยซูนั้นไปไกลเกินกว่าอิสราเอล และยินดีต้อนรับทุกๆคน

 

เป็นสิ่งสำคัญที่การพบปะครั้งนี้จะท้าทายความคิดและทัศนคติของเราต่อไป เป็นการง่ายที่จะซ่อนตัวอยู่ในแนวพรมแดนและอาณาเขตุของเรา แต่เราจะถูกเรียกอย่างต่อเนื่องที่จะติดตามพระวิญญาณของพระเยซูที่จะก้าวข้ามพรมแดนไปยังที่ที่เราไม่รู้จัก และ ณ ที่นั่น เราจะพบพลังแห่งความรักของพระองค์

 

 

 

ตอบสนอง:

 

คุณจะจำกัดขอบเขตุที่พระวิญญาณของพระเจ้าแสดงแก่คุณอย่างไร? มีขั้นตอนอะไรที่คุณสามารถทำได้ที่จะขยายขอบเขตุนั้น เชื้อเชิญและทำให้เห็นว่าทุกคนเป็นที่ต้อนรับในอาณาจักรนี้

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.