ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017

 

การตอบสนองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
ให้คำตรัสของพระเยซูท้าทายความคิดและทัศนคติในใจคุณ และแสวงหาการสร้างใหม่ของพระวิญญาณ

 

 

 

อ่าน: มาระโก 7:14–23

 

แล้ว​พระองค์​ทรง​เรียก​ฝูงชน​มา​อีก ตรัส​กับ​พวกเขา​ว่า “พวกท่าน​ทุกคน​จง​ฟัง​เรา​และ​เข้าใจ​เถิด”

 

มาระโก7:14 

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
ความท้าทายของพวกฟาริสีได้กลายเป็นจุดสำคัญที่พระเยซูหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกฏเกณฑ์พิธีกรรมและสอนฝูงชนถึงวิธีทำความเข้าใจใหม่ เป็นวิธีที่เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำของพวกเขา การสนทนาได้ดำเนินต่อไปทั้งในส่วนตัว เพราะพวกสาวกขอให้พระเยซูอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังข้องใจ เราต้องฟังคำตอบอย่างระมัดระวัง พระเยซูอธิบายว่า มันไม่ใช่พิธีกรรมที่แสดงออกภายนอก ไม่ใช่อาหารหรือเรื่องอื่นๆ ที่จะนำความไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทิน แต่สิ่งที่เป็นมลทินนั้นมาจากใจและความคิดของมนุษย์ พระเยซูได้ระบุต่อไปถึงสิ่งที่เป็นความผิดบาป (ข้อ 20-22) ซึ่งนำมาซึ่งความเจ็บปวดและไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (น่าสนในที่เราจะเปรียบเทียบกับรายการใน กาลาเทีย 5:19–21 แล้วดูผลของพระวิญญาณในกาลาเทีย 5:22)

 

และด้วยความชั่วร้ายเช่นนี้ไม่ว่าจะมาจากใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน ได้นำมาซึ่งความแตกแยกในชุมชน สังคม ประเทศชาติ และทั่วทั้งโลก เรามีชีวิตอยู่ด้วยแสงแห่งคำสอนของพระเยซู จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเปิดใจต่อพระวิญญาณ ด้วยฤทธิ์อำนาจนั้นเท่านั้นที่เราจะต้านทานวิถีที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและอคติ แต่เราจะในความสว่าง ความรักและพระคุณของพระเยซู

 

 

 

ตอบสนอง:

 

 ‘วันนี้ ขอพระเจ้าทรงเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณ เพื่อว่าสิ่งที่ออกจากชีวิตข้าฯ จะสะท้อนให้เห็นชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้

 

 

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.