ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017

 

ความท้าทาย

 

 

 

เตรียมจิตใจ:

 

เป็นการง่ายที่จะกล่าวโทษพวกฟาริสีว่าพวกเขาตาบอดด้านจิตวิญญาณ อธิษฐานเพื่อว่าเราจะเตรียมพร้อมที่จะได้ยินสิ่งที่ท้าทายเราในการเป็นสาวกพระเยซู

 

 

 

 อ่าน: มาระโก 7:1–13

 

 “ชนชาติ​นี้​ให้​เกียรติ​เรา​แต่​ปาก ใจ​ของ​พวกเขา​ห่างไกล​จาก​เรา” มาระโก7:6

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พวกฟาริสีเชื่อว่าถ้าพวกอิสราเอลทุกคนรักษากฎบัญญัติทั้งหมด และวันนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจะเสด็จมา ดังนั้นพวกเขาจึงโกรธมากเมื่อเห็นพวกสาวกไม่ทำตามคำสอนที่สืบทอดมา ในขณะที่พิธีกรรมบางอย่างอาจมีต้นกำเนิดมาจากใจพระเจ้า แต่ได้กลายเป็นการแสดงออกภายนอก ซึ่งไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ สะท้อนคำพยากรณ์ของอิสยาห์ พระเยซูท้าทายพวกฟาริสีและแสดงให้เห็นว่า การติดอยู่กับการแสดงออกภายนอกและกฏเกณฑ์ที่สร้างโดยมนุษย์นั้นไม่มีผลต่อพระวจนะของพระเจ้า นอกจากนี้ พระองค์ได้อ้างตัวอย่างของ “คอร์บัน (นี่เป็นของพระเจ้า)” วลีที่พวกฟาริสีใช้ยกเว้นตัวเองออกจากความรับผิดชอบที่พระเจ้ากำหนดให้ในกฎบัญญัติ มันเป็นการง่ายที่จะชี้นิ้วไปที่พวกฟาริสีและมองความท้าทายของพระเยซูเพียงแค่สถานที่และเวลา และแม้กระทั่งวันนี้ ยังเป็นไปได้ที่เราจะนำเอาพระวจนะมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนแผนการและความอคติของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะเปิดกว้างและเจาะลึกในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อว่าพระวจนะจะไม่เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเรา แต่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและการกระทำของเรา

 

 

 

ตอบสนอง:

 

 ‘ขอให้ข้าฯ อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ที่พระองค์จะทรงท้าทายความอคติของข้าฯ เปลี่ยนความคิดข้าฯใหม่ และกำหนดการตอบสนองของข้าพระองค์

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.