ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017

 

ผี !

 

 

 

เตรียมจิตใจ:

 

สมมติว่าคุณอยู่บนเรือกับพวกสาวก เครียดกับการต่อสู้กับลมพายุ คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินบนทะเลและตรงเข้ามาหาคุณ?

 

 

 

อ่าน: มาระโก 6:45–56

 

แต่​ใน​ทันใด​นั้น พระองค์​แย้ม​พระโอษฐ์​ตรัส​กับ​พวกเขา​ว่า “ทำ​ใจ​ดีๆ เถิด นี่​เรา​เอง อย่า​กลัว​เลย” (มาระโก6:50)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ห้าพันคนได้รับการเลี้ยงจนอิ่ม สาวกก็ถูกส่งข้ามทะเลสาบไปแล้ว พระเยซูได้ใช้เวลาอธิษฐาน คงน่าประทับใจที่จะตามไปอยู่บนเรือฟังพวกสาวกสนทนาถึงสิ่งที่พวกเขาได้พบมาตลอดวันนี้! ขณะเมื่อพวกเขากำลังเครียดต่อสู้กับพายุ ทันทีทันใด พระเยซูก็ทรงดำเนินบนทะเลไปหาพวกเขา เป็นการง่ายที่จะจินตนาการว่าทำไมพวกเขาคิดว่าเป็นผี อย่างไรก็ตาม คำกล่าวที่ว่า “เพราะว่าพวกเขาเองยังไม่เข้าในเรื่องขนมปังนั้น (ข้อ 52) บอกเป็นนัยๆ ถึงความสับสนและไม่แน่ใจของพวกเขา

 

พวกสาวกเหล่านั้นและบ่อยครั้งก็เป็นเราในวันนี้ด้วย ที่ล้มเหลวในการเข้าใจความเป็นพระเจ้าของพระเยซูว่าเหนือการทรงสร้างทั้งหมด ในที่นี้พระเยซูแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจเหนือระบบที่ทรงสร้าง เพราะว่าโดยพระวาทะ พระเยซูบังเกิดเป็นมนุษย์ และสิ่งที่ทรงสร้างก็เป็นระบบระเบียบและเป็นรูปเป็นร่าง และโดยพระองค์ สิ่งที่ทรงสร้างจะได้รับการสร้างใหม่ นี่ก็สะท้อนให้เห็นอย่างสดใหม่เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือที่แขวงเยเนซาเรท พันธกิจการรักษาได้ดำเนินต่อไปดังสัญลักษณ์ของการสร้างใหม่

 

 

 

ตอบสนอง:
ในฐานะสาวกของพระเยซู คุณเปิดใจที่จะรับรู้พระองค์ในที่ที่คุณคาดไม่ถึงและวิธีที่ประหลาดใจหรือไม่? คุณจะอยู่ในการสร้างใหม่นี้อย่างไร? และคุณจะหาทางแบ่งปันอย่างไร?

 

 

 

 

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.