ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017

 พลังประจำวัน - 3 กุมภาพันธ์ 2017

พลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

 

บทนำสู่พระธรรม มาราโก 6:30-7:37

 

จงตามเรามา 

 

 

 

มาระโกเป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในพระกิตติคุณสี่เล่ม มาระโกได้เขียนอย่างเร่งรีบและฉับพลันและยังได้เชิญชวนผู้อ่านอย่างต่อเนื่องที่จะค้นพบว่า พระเยซูคือใครและพระองค์ถูกส่งมาเพื่ออะไร

 

ในตอนแรกของพระธรรมจะสำรวจว่าพระเยซูคือใคร และจุดสุดยอดมาจากคำประกาศยอมรับของเปโตรเกี่ยวกับพระเยซู ที่แขวงซีซาริยาฟีลิปปี (มาระโก 8:27–30) จากนั้นเป็นต้นมาก็มุ่งเน้นมาที่กางเขนเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้าย ที่จะทำให้แผนการและน้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นสำเร็จ 

 

 ในตอนนี้เราจะสำรวจต่อไปว่าพระเยซูคือใคร ในการทรงเรียกให้เราเดินทางไปกับพระองค์ เราจะเห็นพระเมตตาอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าเป็นสิบสองหรือห้าพันคน ความสัมพันธ์กับการสิ่งที่ทรงสร้าง เมื่อพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล และต่อมาด้วยพันธกิจการรักษา สามารถที่จะท้าทายกับแนวความคิดเมื่อเผชิญกับพวกฟาริสี ความเต็มใจที่จะก้าวข้ามวัฒนาและขอบเขตของศาสนา เมื่อพบกับหญิงต่างชาติ และการเอาใจใส่ในแต่ละบุคคลขณะเมื่อรักษาคนหูหนวกและเป็นใบ้

 

อย่างไรก็ตาม เป็นความสำคัญที่จะรู้ว่า การพบปะกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นแค่ขณะนั้น ขณะที่พระเยซู เป็นขึ้นมาใหม่ ได้ปรากฏในเวลาและสถานที่ที่จำกัด พระองค์ทรงเป็นพระวาทะนิรันดร์ที่ทรงเรียกให้สิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดดำรงอยู่ และพระวาทะนี้เองที่ทรงต้องการพูดกับเราทุกวัน ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน คุณพร้อมที่จะฟังพระเยซูอย่างสดใหม่และให้พระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดและปรับความเป็นสาวกของพระองค์ต่อไปหรือไม่?

 

 

 

ผู้เขียน : คริส นีล (Chris Neal)

 

 คริสมีส่วนร่วมในการรับใช้พันธกิจคริสเตียนมากว่า 40 ปี ใช้เวลา 32 ปี รับใช้พันธกิจศาสนจักรท้องถิ่น คริสแต่งงานและมีลูกสามคน เมื่อมีเวลาว่าง คริสชอบเดิน ดูหนังและฟังเพลง

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

 

คนจำนวนน้อยและจำนวนมาก

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
เมื่อคุณเตรียมสะท้อนความคิดในเรื่องการเลี้ยง 5,000 คน ให้คิดถึงของประทานอันอุดมที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้คุณ คุณเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ในชีวิตหรือไม่ ?

 

 

 

อ่าน: มาระโก 6:30–44

 

เมื่อ​พระเยซู​เสด็จ​ขึ้น​จาก​เรือ​แล้ว​ก็​ทอดพระเนตร​เห็น​มหาชน และ​พระองค์​ทรง​สงสาร​พวกเขา เพราะ​ว่า​พวกเขา​เป็น​เหมือน​ฝูงแกะ​ไม่มี​ผู้เลี้ยง” มาระโก6:34

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นพันธกิจของพระเยซูที่เรารู้จักกันดี จึงสำคัญที่เราจะมองเรื่องนี้ด้วยสายตาที่สดใหม่ พวกสาวกเพิ่งกลับจากการทำพันธกิจ ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกเหนื่อยอ่อน และก็ได้ข่าวเศร้าเกี่ยวกับการตายของยอห์นผู้ให้บัพติสมา อารมณ์กำลังพุ่งสูงและพวกสาวกต้องการที่จะหยุดพักและพักฟื้น แต่เมื่อเผชิญความต้องการของฝูงชนที่ติดตามพวกเขามา พระเยซูทรงเมตตาสงสารพวกเขาดูเหมือนจะสำคัญกว่าเรื่องของสาวก การอัศจรรย์ที่ตามมาที่เลี้ยงคนห้าพันและเก็บเศษขนมปังและปลาได้ถึงสิบสองตะกร้าเต็ม

 

เมื่อเริ่มต้นวันใหม่ จึงสำคัญที่เราจะให้ความเมตตาสงสารของพระเยซูปรับทั้งทัศนคติและการกระทำของเรา ให้เราคิดถึงครอบครัวของเรา เพื่อนร่วมงานของเราและคนอื่นๆ ในสังคมที่ห่างออกไป มีใครที่คุณรู้ว่าเป็นคนที่ไม่สำคัญและถูกกีดกันออกไป? ด้วยความรักและพระคุณของพระเยซู คุณจะช่วยให้เขาค้นพบบ้านและที่เขาจะมีส่วนร่วมอย่างไร? อาหารที่เขาต้องการนั้นเป็นเพียงความต้องการทางกายภาพ เขายังต้องการด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ แต่เราต้องไม่ลืมความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรา!

 

 

 

ตอบสนอง:

 

ในวันที่ต้องมัธยัสถ์ทุกวันนี้ เราจะมีประสบการณ์ที่สดใหม่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของพระบิดาในสวรรค์อย่างไร? เราจะอยู่อย่างเป็นไปได้อย่างไรตามที่เรื่องนี้แสดงให้เห็น?

 
พลังประจำวัน#173-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน - 28 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 27 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 26 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 25 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 24 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 23 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 22 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 21 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 20 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 19 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 18 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 17 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 16 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 15 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 14 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 13 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 12 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 11 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 10 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 9 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 8 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 7 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 6 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 5 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน - 4 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์ 2017
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.