ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017

 

พันธสัญญา
 

 

เตรียมจิตใจ:

 

เริ่มต้นวันนี้อย่างเงียบๆ ด้วยการอธิษฐานและกล่าวถ้อยคำในบทเพลงนมัสการนี้ว่า “พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทรงสถิตอยู่กับฉัน ณ บัดนี้ ละลายฉัน ปั้นฉัน เติมฉัน ใช้ฉัน พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทรงสถิตอยู่กับฉัน ณ บัดนี้”

 

 
อ่าน : ปฐมกาล 31:43-55

 

มา​เถิด ให้​เรา​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ระหว่าง​เรา​กับ​เจ้า ให้​พันธ​สัญ​ญา​นั้น​เป็น​พยาน​ระหว่าง​เรา​กับ​เจ้า” (ปฐมกาล 31:44)

 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระคัมภีร์เดิมเต็มไปด้วยพันธสัญญาระหว่างสองฝ่าย พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบันนี้เป็นเรื่องของการไม่วางใจกัน ต่างกับพันธสัญญาใหม่ ซึ่งทำขึ้นโดยโลหิตพระเยซูโดยสิ้นเชิง

 

            พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบันทำให้ทั้งสองเผ่าแยกจากกัน พวกเขาจะไม่เดินทางข้ามเสาหินที่ตั้งไว้ (ข้อ 52) จุดประสงค์ของพันธสัญญาใหม่คือเพื่อนำคนและกลุ่มต่างๆ มารวมกัน ทั้งคนยิวและคนต่างชาติ ทาสและไท ชายและหญิง (กาลาเทีย 3:28)

 

            พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบันเกิดจากความกลัวซึ่งกันและกัน แม้จะฝันเช่นนั้น แต่ลาบันก็อาจจะยังอยากทำสิ่งที่ยาโคบหาได้ระหว่างที่อยู่กับเขา ในทางกลับกัน ยาโคบอาจจะแก้แค้นลาบันที่หลอกลวง แต่พันธสัญญาใหม่ไม่ได้ทำขึ้นด้วยความกลัว แต่ด้วยความรัก (ยอห์น 15:13)

 

            พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบันมีอายุแค่ชั่วชีวิต แต่พันธสัญญาใหม่คงอยู่ตลอดไป พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบันเป็นเรื่องของการรักษาความสงบในครอบครัวชั่วคราว แต่พันธสัญญาใหม่คือการให้สันตินิรันดร์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทุกคน

 

 

 

ตอบสนอง:

 

ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ทำพันธสัญญาแบบในสมัยพระคัมภีร์เดิมอย่างไรบ้าง? พันธสัญญาใหม่ท้าทายให้เราประพฤติอย่างไรในความสัมพันธ์ต่างๆ ของเรา?

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.