ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ




พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017

พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017

 

ถ้า

 


เตรียมจิตใจ
:

 

ใคร่ครวญคำพูดนี้ “มุมมองที่เรามีต่อพระเจ้ามีผลต่อทุกสิ่ง” วันนี้ก่อนจะอ่านพระธรรม ให้คิดว่าคุณมองพระเจ้าอย่างไร

 


อ่าน
: ปฐมกาล 29:31-30:24

 

เมื่อ​ราเชล​เห็น​ว่า​นาง​ไม่​มี​บุตร​กับ​ยา​โคบ ก็​อิจ​ฉา​พี่​สาว นาง​พูด​กับ​ยาโคบ​ว่า “ขอ​ให้​ฉัน​มี​บุตร​ด้วย​หา​ไม่​ฉัน​จะ​ตาย”(ปฐมกาล 30:1)

 


สำรวจและใคร่ครวญ
:

 

การมีทายาทเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมสมัยโบราณ เพราะมันทำให้มั่นใจว่าคุณจะมีคนดูแลยามแก่ และวงศ์วานของคุณจะสืบทอดต่อไป เลอาห์มีลูกถึงสี่คน แต่ราเชลกลับไม่ตั้งครรภ์เลย พระธรรมตอนนี้มีทั้งความอิจฉาและสิ้นหวัง

 

            ตามมาด้วยการแข่งขันมีลูก โดยมีสาวใช้มาเกี่ยวข้องด้วย (ข้อ 4-13) ในที่สุดราเชลก็มีบุตร แต่ความอิจฉาของสองพี่น้องยังคงสืบเนื่องต่อไปยังรุ่นลูกเพราะพวกเขาสืบทอดความรู้สึกขมขื่นเช่นเดียวกัน

 

            เมื่อใคร่ครวญพระธรรมตอนนี้ คำที่เด่นชัดสำหรับผม (แม้จะไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์) คือคำว่า “ถ้า” เลอาห์เชื่อว่ายาโคบจะรักเธอถ้าเธอมีทายาท และราเชลกลัวว่ายาโคบจะหมดรักเธอถ้าเธอไม่มีทายาท

 

            หลายสิ่งในชีวิตของเราเกิดขึ้นสืบเนื่องจากคำว่า “ถ้า” เราได้ค่าแรงถ้าเราทำงาน สังคมยอมรับเราถ้าเราถือคุณธรรมบางอย่าง บางครั้งแม้แต่ความสัมพันธ์ของเราก็ขึ้นอยู่กับคำว่า “ถ้า” และเราก็เข้าหาพระเจ้าด้วยทัศนะอย่างเดียวกัน คือ พระเจ้าทรงรักฉันถ้าฉันดำเนินชีวิตอย่างดีตามความเชื่อ หรือถ้าฉันไปโบสถ์เป็นประจำ หรือถ้าฉันพยายามมากกว่านี้ แต่ตรงข้ามกับหลายสิ่งในโลกที่ต้องมีเงื่อนไข ความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข

 

 

 

ตอบสนอง:

 

คำว่า “ถ้า” มีผลต่อมุมมองของคุณต่อพระเจ้าอย่างไร?

 




พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017



Copyright © 2010 All Rights Reserved.