ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017

 

อย่าลืม!

 


เตรียมจิตใจ
:
ให้หวนคิดถึงวันแรกที่คุณได้พบพระเยซู ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับขอเสนอที่จะช่วยคุณให้รอดพ้นจากความผิดบาปและความตายผ่านความเชื่อในพระคริสต์

 

อ่านสดุดี 78:40–72

 

 แล้วพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะ และทรงพาพวกเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนพาฝูงแพะแกะ  พระองค์ทรงนำพวกเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว... (สดุดี 78:5253ก)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เรากลับมาต่อสดุดีบทที่ 78 ช่างน่าสลดใจใช่ไหม ที่ประชากรของอิสราเอลลืมเรื่องการอพยพของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งพระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพและความห่วงใยของพระองค์ พวกเขาละเลยที่จะเชื่อวางใจพระบิดาในสวรรค์ตามที่ควร ดังความเชื่อของเด็กที่วางใจในพระองค์ที่จะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา (ดู มาระโก 10:15) ในข้อ 42 และ 43 เตือนเราให้ระลึกถึง ”เรื่องราวอพยพ” ของตัวเราด้วย (ที่พระเยซูได้ทรงช่วยเราให้รอดจากความผิดบาป ความตายและวิถีชีวิตเก่าของเรา) เพื่อว่าเราจะได้ติดสนิทและวางใจในพระองค์ หลังการอพยพ พระเจ้าได้ทรงนำอิสราเอลอย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระองค์ (ข้อ 52-54,56,57) พวกเขาไม่อาจหนีพ้นจากผลที่ตามมาของความผิดบาปทางโลก พวกเราก็หนีไม่พ้นเช่นกัน แต่พระเจ้าจะทรงนำเราผ่านช่วงในถิ่นทุรกันดารหรือทุกข์ยากนี้ เมื่อเราเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงและความล้มเหลว พระองค์ก็ทรงอยู่กับเราทั้งกลางวันและกลางคืน แม้ว่าเราจะคิดว่าพระองค์ทรงหลับอยู่ (ข้อ 65) พระเจ้าได้ประทานกษัตริย์ดาวิดมานำประชากรของพระองค์ (ข้อ 70-72) ต่อมาได้ส่งพระเยซู พระผู้เลี้ยงที่ดี ที่เราได้เรียนรู้คำสอนของพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงเรียกเราให้เลี้ยงและนำผู้อื่นต่อไป (ยอห์น 20:21)

 

ตอบสนอง:
อ่านสดุดี 139:1–18 และขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงห่วงใยคุณและประทานพลังให้ แล้วอ่านอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อของคนที่คุณต้องการให้พระเจ้าทรงสัมผัสเขา แทนคำว่า “ข้าพระองค์”

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.