ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017

พลังประจำวัน วันที่ 17 มกราคม 2017

 

ดูแลผู้รับใช้

 

เตรียมจิตใจ :
นึกถึงคนที่มีส่วนเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนของเรา และลองทบทวนดูว่า คนเหล่านั้นเคยได้รับการแสดงความขอบคุณจากเราบ้างหรือไม่ 
 
อ่าน
: โรม 15:22-33
เพราะ​เมื่อ​คน​ต่าง​ชาติ​เข้า​ส่วน​กับ​ชาว​เย​รู​ซา​เล็ม​ใน​ของ​ประ​ทาน​ฝ่าย​วิญ​ญาณ​จิต ก็​เป็น​การ​สม​ควร​ที่​พวก​เขา​จะ​ได้​ปรน​นิ​บัติ​ชาวเยรู​ซา​เล็ม​ด้วย​สิ่ง​ของ​ฝ่าย​เนื้อ​หนัง 
(โรม 15:27)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :
พระธรรมตอนนี้ หลัก ๆ เป็นการให้ข้อมูลเรื่องแผนการเดินทาง แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังแฝงไปด้วยข้อคิดที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ ด้วย คือเมื่อเราได้รับการดูแลทางด้านจิตวิญญาณจากผู้ใด ก็เป็นการสมควรที่เราจะตอบสนองและดูแลคนเหล่านั้นในเรื่องความจำเป็นต่าง ๆ ของชีวิตด้วย สอดคล้องกับในพระธรรม
1 โครินธ์ 9:14 ที่กล่าวว่า "องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ทรง​สั่ง​ไว้​ว่า คน​ที่ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ควร​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​ข่าว​ประ​เสริฐ"  คำว่า "ผู้รับใช้" ซึ่งเป็นคำที่เราเรียกกันโดยทั่วไป คือผู้ทำหน้าที่สอนพระวจนะ และอภิบาลดูแลลูกแกะของพระเจ้าในคริสตจักร ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับการดูแลทางด้านความเป็นอยู่จากทุกคนในคริสตจักรด้วย แต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า บางทีก็มีท่าทีในทำนอง "นายจ้าง" กับ "ลูกจ้าง" ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งดูจะกลับหัวกลับหางยังไงอยู่ กลายเป็นเรื่องของการกำหนดค่าจ้าง และประเมินผลงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด แทนที่จะเป็น การเคารพให้เกียรติในฐานะผู้นำฝ่ายวิญญาณ และตอบสนองด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนัง จริงอยู่ หลายอย่างอาจปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สิ่งสำคัญก็คือการมีท่าทีที่ถูกต้องตามที่พระคัมภีร์สอน และเป็นการดีที่จะสำรวจท่าทีนี้ในใจของเรา

 

ตอบสนอง:
ย้อนกลับไปดูที่หัวข้อ "เตรียมจิตใจ" แล้วหาวิธีที่จะแสดงออกเป็นการกระทำ "การ์ดขอบคุณ" "ของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ" หรือ "อาหารสักมื้อ"

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.