ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017
อย่าพูดแต่ปาก

 

 

 

เตรียมจิตใจ:
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเฝ้าดูแลตลอดชีวิตของคุณ (สดุดี 139:13–16)

 


อ่าน
:สดุดี 78:1–39

 

พวกเขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของเขา และพระเจ้าผู้สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเขา (สดุดี 78:35)

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระธรรมตอนนี้ดูเหมือนเป็นรายงานที่น่าละอายใจจากโรงเรียน! แต่อาสาฟได้เล่าเรื่องนี้เหมือนเป็นคำเตือน เขาต้องการให้คนในยุคต่อมารู้ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำบรรดากิจการอย่างไร เพื่อว่าพวกเขาจะได้ตั้งความหวังในพระองค์ คุณได้สังเกตเห็นการกล่าวถึงจิตใจและจิตวิญญาณในข้อ 8 และ37 หรือไม่? ผู้คนเชื่อฟังด้วยปากและความคิด (ข้อ 35,36) แต่ใจของพวกเขาไม่ได้ภักดี (ข้อ 37) ความคิดของเราอาจมุ่งไปที่พระเจ้าและเราอาจพูดถึงและรับใช้พระเจ้าในทางปฏิบัติ เราอาจมีใจปรารถนาพระเจ้าและมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระองค์ แต่พระเจ้าทรงต้องการให้เรารักพระองค์ด้วยทุกส่วนของเรา นั่นคือ จิตใจ ความคิด จิตวิญญาณและกำลัง (ฉธบ.6:5) ในทางไหนที่คุณชอบที่สุดที่จะรักและปรนนิบัติพระเจ้า? และคุณจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างว่องไวในทางที่คุณชอบน้อยกว่าอย่างไร?
ในเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นถึงความเมตตา สงสารและให้อภัยของพระเจ้า พระองค์ทรงมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองของอิสราเอล และระลึกถึงความผิดของพวกเขาที่ทำไปด้วยใจอ่อนแอ พระองค์ยังทรงอวยพรพวกเขาแม้ว่าพระองค์จะทรงกริ้ว (21-24)

 

 

 

ตอบสนอง:
ขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้ว่าเราจะไม่สมควรได้รับ แต่พระองค์ก็ทรงรักและอวยพรเรา อธิษฐานเพื่อว่าคุณจะพบวิธีใหม่และแตกต่างจากที่เคยทำ ที่จะนำผู้ที่ห่างไกลจากพระเจ้าเข้ามาสู่ความรักของพระองค์

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.