ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017

พลังประจำวัน วันที่ 14 มกราคม 2017

 

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

เตรียมจิตใจ :
นึกถึงเอเฟซัส 4:13 ที่ว่า "จน​กว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่งใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์"   วันนี้เราบรรลุกันหรือยัง ?

อ่าน
:
โรม 15:1-13
ขอ​พระ​เจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ความ​ทร​หด​อด​ทน​และ​การ​หนุน​ใจ ทรง​ช่วย​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็นน้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​โดย​พระ​เยซู​คริสต์ (โรม
15:5)

สำรวจและใคร่ครวญ :

 

โดยทั่วไปความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มักจะมากับจุดร่วมเชิงบวก เช่น เป็นคนไทยด้วยกัน (มักใช้กับการเชียร์กีฬา) หรือ มีเป้าหมายร่วมกันในการต่อสู้ (มักใช้กับการเมือง) และสำหรับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนนั้น แน่นอน ก็มาจากความเชื่อเดียวกันในพระเยซูคริสต์ แต่น่าสังเกตที่พระธรรมโรมบทที่ 15 นี้ พูดถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือความ​ทร​หด​อด​ทน​ และ ​การ​หนุน​ใจ (ข้อ 5) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งพาจากพระเจ้า และตามบริบทของพระธรรมโรมที่เราอ่านกันมา  เรารู้ว่าความเป็น​​น้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนนั้น นอกจาก "ความเหมือน" แล้ว เรายังต้องรับมือกับ "ความต่าง" อีกด้วย ความ​ทร​หด​อด​ทน และ ​การ​หนุน​ใจ นี่เอง ที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้  ว่ากันว่าโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน เรามีความอดทนน้อยลงทุกที แต่ชีวิตในความเชื่อเราก็ยังต้องใช้ความอดทนเสมอ และต้องไปถึงขั้นทรหดอดทนด้วยซ้ำ ขอกำลังจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่ง ช่วยให้เราอดทนต่อข้อบกพร่องของคนอื่น (ข้อ 1) และเรียนรู้ที่จะพูดหนุนใจเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของคนอื่น (ข้อ 2) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติ และเป็นแสงสว่างส่องออกไปท่ามกลางประชาชาติ

 

ตอบสนอง:
ตั้งใจและขอกำลังจากพระเจ้า ทุกคำพูดในวันนี้ ขอให้ผสมผสานไปด้วยการหนุนใจ หนุนใจ และหนุนใจ

 

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.