ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017

พลังประจำวัน วันที่ 12 มกราคม 2017

 

ทูลเรื่องราวของตัวเอง
 

 

เตรียมจิตใจ :
ข่าวสารที่เรารับรู้จากสื่อต่าง ๆ มักจะเป็นเรื่องราวของคนอื่น ๆ  ซึ่งบางทีก็ดี บางทีก็ร้าย ลองนึกดูว่า ถ้าตัวเราเองกลายเป็นข่าวเสียเอง มันจะเป็นข่าวแบบไหนกัน

อ่าน
:
โรม 14:7-12
เพราะ​มี​คำ​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์​ว่า  องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าตรัส​ว่า  เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ตราบ​ใด ทุก​คน​จะ​คุก​เข่า​กราบ​เรา และ​ทุก​ลิ้น​จะ​สรร​เสริญพระ​เจ้า ฉะนั้น​เรา​ทุก​คน​จะ​ต้องทูล​เรื่อง​ราว​ของ​ตัว​เอง​ต่อ​พระ​เจ้า (โรม
14:11-12)

สำรวจและใคร่ครวญ :

มีคนประเภทที่เห็นความบกพร่องของคนอื่นอยู่เสมอ แต่เหลือเชื่อที่กลับมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเอง เหมือนที่พระเยซูได้สอนไว้ในมัทธิว
7:3 ว่า "ทำไม​ท่านมอง​เห็น​ผง​ใน​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน แต่​กลับ​มอง​ไม่​เห็น​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน" และยิ่งแปลกกว่านั้นคือ คนประเภทนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ คอยเขี่ยผงออกจากตาของคนอื่น แทนที่จะพยายามดึงไม้ออกจากตาของตัวเอง   พระธรรมโรมวันนี้ ให้แง่คิดที่ดีเยี่ยมว่า วันหนึ่งเราจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า (ข้อ 12) นั่นแปลว่า เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ  ที่ได้พูดและกระทำออกไป รวมถึงการมีแรงจูงใจภายในที่ถูกต้องด้วย ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามาจากความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว (ข้อ 8)  เราก็คงทูลเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างมั่นใจ ในวันนั้น คนอื่นๆ จะมีความเห็นอย่างไรกับเรา ก็ไม่ได้มีผลอะไรเลย ในมุมกลับกัน ความเห็นของเราที่มีต่อคนอื่นๆ อย่างไร ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อคนเหล่านั้นเช่นกัน เพราะคนเหล่านั้นก็ต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าเหมือนกัน ... ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคน ที่จะใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญคือการมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง พร้อม ๆ ไปกับการเสริมสร้างและหนุนใจคนอื่น ๆ เพื่อทุกคนจะทูลเรื่องราวของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

 

ตอบสนอง:
ลองซ้อมกันก่อน ตลอดวันนี้ทูลเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเองให้พระเจ้าฟัง

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.