ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017

พลังประจำวัน วันที่ 11 มกราคม 2017

 

ความคิดเห็นส่วนตัว

 

เตรียมจิตใจ :
ทุกวันนี้ยังมีการโต้เถียงเรื่องต่าง ๆ ในคริสตจักรหรือไม่ แล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นรากฐานความเชื่อ หรือเป็นเพียงเรื่องความคิดเห็นส่วนตัว

อ่าน :
โรม 14:1-6  
และ​เขา​จะ​ตั้ง​มั่น​แน่​นอน เพราะ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​สา​มารถ​ให้​เขา​ตั้ง​มั่น​ได้  (โรม 14:4)

 


สำรวจและใคร่ครวญ :

 

จำได้ว่าในอดีต การมาโบสถ์เช้าวันอาทิตย์ดูจะเป็นเรื่องเคร่งครัดมาก ๆ คือต้องรักษาไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่จวบจนปัจจุบัน ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปพอควร คือมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เป็นจริง  แต่อย่างไรก็ตาม เราที่เป็นผู้เชื่อก็ยังยึดภาพหลักเรื่องของการมาโบสถ์เหมือนกัน คือมาร่วมนมัสการทุก ๆ วันอาทิตย์เสมอ แนวคิดหลัก ๆ ที่เรายึดถือและสั่งสอนกันมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ได้สั่งสอนไว้แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่า แนวคิดย่อยๆ หลายเรื่องเป็นสิ่งที่ยกมาจากพระคัมภีร์เฉพาะบางตอน ผสมผสานไปกับความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวรวมอยู่ด้วย  ซึ่งบางทีก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิด และอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งบาดหมางไปด้วย พระธรรมตอนนี้ให้ความจริงกับเราว่า มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เสมอ และเราต้องระวังไม่ให้เรื่องเหล่านี้เจือปนด้วย "การดูหมิ่น" และ "การตัดสิน" (ข้อ 3) เราแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะมั่นใจในความเห็นที่ยึดไว้ (ข้อ 5) แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป "กล่าวโทษ" ความเห็นอื่น ๆ ที่แตกต่างจากเรา (ข้อ 4)  ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนในเรื่องนี้จริง ๆ เพื่อที่คริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียว และเป็นแสงสว่างที่ส่องไปยังโลกอย่างชัดเจน

 

ตอบสนอง:
ให้ความคิดเห็นของเราเป็นเรื่องเล็ก แต่ให้ความคิดเห็น (น้ำพระทัย) ของพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราเสมอ

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.