ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017

 พลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2017

พลังประจำวัน วันที่ 9 มกราคม 2017

 

 

 

บทนำสู่พระธรรมโรม
ความเชื่อและชีวิตคริสเตียน

 

พระธรรมโรมในพันธสัญญาใหม่นับเป็นเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลยิ่งต่อประวัติศาสตร์คริสตชนมาตลอดสองพันกว่าปีที่ผ่านมา พระธรรมโรมเป็นจดหมาย 1 ใน 13 ฉบับที่เปาโลผู้นำคริสตจักรยุคแรกเขียนถึงคริสตจักรท้องถิ่นและบุคคลต่างๆ ขณะที่เขียนจดหมายนี้ไปถึงชาวโรม เปาโลยังไม่เคยไปโรม แต่มีแผนทึ่จะแวะเยี่ยมกรุงโรมแล้วเลยต่อไปเสปน (โรม 15:23-25) ขณะนั้นเปาโลอยู่ที่เมืองโครินธ์และกำลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนำเงินถวายจากคริสตจักรต่างๆ ไปให้กลุ่มคริสตชนที่ทุกข์ยากในกรุงเยรูซาเล็ม

 

 

 

พระธรรมโรมเขียนขึ้นเพื่อคริสเตียนที่เป็นชาวยิวและชาวต่างชาติ เป็นจดหมายที่นำเสนอความเชื่อของคริสเตียนอย่างเป็นระบบ เปาโลอธิบายความเข้าใจในข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าจะไม่ทรงอยุติธรรมต่อมนุษย์ พระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อให้รอด ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวต่างชาติ นี่ไม่เป็นเพียงประสบการณ์จริงจากการประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น แต่ยังเป็นคำเตือนพื้นฐานสำหรับคริสตจักรในโรมไม่ว่าชาวยิวหรือคนต่างชาติที่จะไม่ตัดสินกันและกัน ดูถูกกัน แต่สามารถยอมรับและเสริมสร้างกัน มีสัมพันธภาพที่ดีในหมู่คณะและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งขอให้อธิษฐานเผื่อการเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มและสนับสนุนการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐที่เสปนของเปาโลร่วมกัน

 


เราจะศึกษาพระธรรมโรมตามโครงร่างเนื้อหาดังนี้ :
1.  ลักษณะพิเศษของเปาโลและข่าวประเสริฐ (1:1-17)

 

2. ข่าวประเสริฐตีทะลุความบาดหมางของมนุษยชาติ (1:18-5:25)

 

3. ข่าวประเสริฐทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในพระคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (5:1-8:39)

 

4. ข่าวประเสริฐกับอิสราเอล : พระสัญญาของพระเจ้านั้นสำหรับทั้งชาวต่างชาติและชาวยิว (9:1-11:36)

 

5. ข่าวประเสริฐสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต : ร่วมแรงร่วมใจ รักกันและกัน ยอมรับกัน (12:1-15:13)

 

6. อุปสรรคของข่าวประเสริฐจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (15:14-16:27)

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวัน วันที่ 9 มกราคม 2017

 

มโนธรรม

 

เตรียมจิตใจ :
ว่ากันว่าสังคมไทยค่อนข้างจะยึดถือกับกฎเกณฑ์ตามตัวอักษรเป็นอย่างมาก จนหลายครั้งก็มองข้ามมโนธรรมพื้นฐานไป คุณคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

 

อ่าน : โรม 13:1-7
เพราะ
ฉะนั้น​ท่าน​จะ​ต้อง​เชื่อฟัง​ผู้ครอบครอง ไม่ใช่​เพื่อ​จะ​หลีกเลี่ยง​การ​ลงโทษ​อย่าง​เดียว แต่​เพื่อ​มโนธรรม​ด้วย (โรม 13:5)

สำรวจและใคร่ครวญ :

 

ในโรมบทที่ 13 นี้ เริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้เรายอมรับอำนาจปกครองต่าง ๆ ในโลกนี้ และดูเหมือนจะให้ทัศนะเชิงบวกกับอำนาจเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นเรื่องที่มาจากพระเจ้า (ข้อ 1) และเป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้าในการให้คุณให้โทษต่อคนภายใต้การปกครอง (ข้อ 4)

 

แน่นอน นี่เป็นหลักการที่คริสเตียนให้การยอมรับ และยินดีที่จะอยู่ในกติกาและกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ด้วยความสลับซับซ้อนของสังคมในปัจจุบัน บางทีเราก็พบการตีความกติกาและกฎเกณฑ์แตกต่างกันออกไป ตามแต่ผลประโยชน์ที่ต้องการ และบางทีก็สุดขั้วจนเกินไป ถึงขั้นขัดแย้งกับมโนธรรมพื้นฐานที่อยู่ในใจด้วยซ้ำ ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมในข้อ 5 นี้ ให้ภาพชัดว่าเราต้องเห็นแก่มโนธรรมพื้นฐานในใจด้วย (บางคนอาจเรียกว่า จิตสำนึก) ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจของเราทุกคน และนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจลืมไป เป็นปรากฏการณ์แบบว่า "ถูกกฎ แต่ไม่ถูกต้อง" ซึ่งในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วย ในช่วงเวลาที่พระเยซูดำเนินอยู่บนโลกนี้ เป็นช่วงที่กลุ่มผู้นำยึดถือในเรื่องบัญญัติและมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย จนมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งถามพระองค์ว่า "พระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด" (มัทธิว 22:35-40)  คำตอบตามที่เราทราบกันดี  (1) จง​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ท่านด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน (2) จง​รัก​เพื่อน​บ้านเหมือน​รัก​ตน​เอง  ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคน ที่จะมีมโนธรรมพื้นฐานตามบัญญัตินี้


ตอบสนอง
:
สำรวจดูว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่ควรจะรับการแก้ไขในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ และอธิษฐานขอรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

 
พลังประจำวัน#173-มกราคม

พลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.