ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 27ธันวาคม 2016

คนที่ถูกสร้างใหม่

 

เตรียมจิตใจ:
คุณได้รับเอาพระเยซู ของขวัญคริสตมาสที่มีค่าที่สุดแล้วหรือยัง?  และในปีใหม่คุณจะสำแดงชีวิตใหม่อย่างไร?

อ่าน : 2 โครินธ์ 5:14-17

"ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

"คนที่ถูกสร้างใหม่" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีความหมายถึง "การบังเกิดใหม่" หรือ "การกลับใจ" จากสิ่งที่เคยทำผิดพลาด ส่วนการไม่อยู่เพื่อตัวเองหรือ "การอยู่เพื่อผู้อื่น" เป็นทัศนคติหรือความคิดที่เราถ่ายทอดต่อกันมาหรือไม่? เช่นอยู่เพื่อชาติ เพื่อประชาชน เพื่อครอบครัว หรือเพื่อคนที่เรารัก มีอะไรที่อยู่เบื้องหลังการอยู่เพื่อผู้อื่น? เป็นการแสดงออกถึง "ความรัก" ภายในใจหรือไม่คำว่า"ใหม่" ตามความคิดของเรา ก็มีทั้งเชิงบวกและลบไม่ว่าจะในภาษาใดๆ เช่น มีความรู้สึก"สะอาด" "สวยงาม" "สมบูรณ์" แต่ก็มีความหมายว่า "ไม่คุ้นเคย" ส่วน "คนที่ถูกสร้างใหม่" ในที่นี้มีความหมายถึง "ดี" "อยู่ในสภาพที่ดี" และ"สมบูรณ์แบบ" ความหมายในพระคัมภีร์หมายถึง "มีพลังแห่งชีวิต" "มีความรุ่งเรือง" คนที่อยู่ในพระคริสต์ ด้วยความรักของพระเจ้า ทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดียิ่งๆขึ้น ไม่ต้องรอไปถึงสวรรค์ในอนาคต เมื่อเราเชื่อพระเจ้า กลับใจใหม่ได้รับความรอด เราจะเป็นคนใหม่ขึ้นทุกวัน แม้ว่าอำนาจของความบาปจะมาก และจิตใจเราก็ยังอ่อนไหวต่อบาป โอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็มาก แต่การอภัยในความผิดบาปและความรอดที่พระเจ้าประทานให้ สามารถช่วยให้เราเป็น"คนที่ถูกสร้างใหม่" และใหม่ขึ้นทุกวัน

แล้วเราจะเป็น "คนที่ถูกสร้างใหม่" ได้อย่างไร? ก่อนอื่น เราต้องรู้จักความรักของพระคริสต์ ให้ความรักของพระองค์ควบคุมเราอยู่ (2โครินธ์ 5:14)  คนเราต้องการความรักที่จะชูใจ มิฉะนั้น เราก็จะค่อยๆ ถูกทำลาย ให้แย่ลงและเป็นคนแข็งกระด้าง แม้ว่าจะเป็นความรักที่ผิด เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแรงจูงใจในนั้น คนทั่วไปมักถูกดึงดูดโดยบางสิ่งบางอย่าง เช่น เงิน เพศ ความน่ารัก ความรู้ ชาติ ประชาชน สามีภรรยา บืดามารดา ฯลฯ หากความรักนี้เหนือกว่าความรักในพระเจ้า บาปของมนุษย์ก็จะปรากฏขึ้น และสิ่งที่เห็นว่าดีก็บิดเบือนไปได้ แต่ความรักของพระเจ้า พระผู้สร้างและพระผู้ช่วยรอดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและหนุนใจให้เราทิ้งตัวเก่าของเรา และสวมสภาพใหม่ ที่ได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง(เอเฟซัส 4:23-24)

 

ตอบสนอง:  ขอบคุณพระเยซูที่ทรงยอมตายแทนความผิดบาปของเรา วันนี้เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์ ให้แบ่งปันคำพยานในชีวิตใหม่ของคุณกับคนอื่นๆ โดนเฉพาะคนที่คุณรัก 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.