ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม

 พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016

ของขวัญที่มีค่ายิ่ง

 

เตรียมจิตใจ:

ช่วงคริสตมาสและปีใหม่นี้เราคงได้ให้ของขวัญและรับของขวัญมากมาย ของขวัญชิ้นไหนที่มีคุณค่ากับคุณมากที่สุด? และด้วยเหตุผลอะไร?

 

อ่าน : ยอห์น 3:15-21

"พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" ยอห์น 3:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สำหรับคริสเตียน ของขวัญที่มีค่าที่สุดคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราทุกคนในโลกด้วยความรัก คือองค์พระเยซูคริสต์ (ยอห์น  3:16)  พระเจ้าทรงรักเราทุกคน จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ จะได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์ เมื่อเราฉลองการทรงบังเกิดของพระเยซูในเทศกาลคริสตมาสนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลง และพระคุณที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์เรา เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา ให้เรารักซึ่งกันและกันที่จะตอบสนองต่อความรักของพระองค์และทำตามพระบัญญัติของพระองค์ (1 ยอห์น 4:11)

ของขวัญที่มีค่ายิ่งนี้อยู่ในพระคริสต์ (ยอห์น 3:16, โรม 5:6-8,1 ยอห์น 4:10, 1 เปโตร 2:24-25) ทำให้เราได้รับการชำระให้เป็นคนชอบธรรม และที่สำคัญเป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตในพระองค์ เราก็จะได้รับพระพรและมีส่วนในพระสัญญาของพระองค์ เปาโลกล่าวใน 2โครินธ์ว่า "เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า ล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมน..." ( 2 โครินธ์ 1:20)

พระพรที่เราได้รับโดยความเชื่อ - สิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) ชีวิตนิรันดร์ 

(ยอห์น 3:15-16) จากการลงโทษสู่ความรอด (ยอห์น 3:17-18) จากความมืดสู่ความสว่าง (ยอห์น 3:19-21)  เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกด้วยพระคุณ เราต้องแบ่งปันความรักของพระเจ้า โดยความเชื่อเราจะฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่ดีงาม ความรอดแห่งกางเขนจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และกับตนเอง ของขวัญเช่นนี้จะให้เราได้รับพระพรมากมายโดยความเชื่อ ช่วยให้เราไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ จากความหมดหวังสู่ความหวัง จากการลงโทษสู่ความรอด และจากความมืดสู่ความสว่าง

 

ตอบสนอง:

คุณได้รับของขวัญที่มีค่ายิ่งนี้จากพระเจ้าแล้วหรือยัง? ให้คุณเปิดใจรับของขวัญนี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาด้วย และนำของขวัญนี้และความรักของพระเจ้าไปยังผู้คนรอบข้าง
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.