ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม

พระเจ้าผู้ทรงตรัส

 

เตรียมจิตใจ:
ขณะที่คุณอ่านในวันนี้ ให้จินตนาการเหมือนเมื่อวานนี้ ที่ว่าคุณเป็นหนึ่งในพวกนักปราชญ์ที่เดินทางไปด้วยกัน  ให้คิดว่าคุณจะตอบสนองอย่างไร เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม


อ่าน
: มัทธิว 2:13–23
“เมื่อพวกเขาไปแล้ว ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน แล้วบอกว่า จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์” มัทธิว 2:13


สำรวจและใคร่ครวญ
:
เมื่อได้ถวายเครื่องบรรณาการและนมัสการพระเยซู พวกนักปราชญ์ก็ได้รับการเตือนในฝัน ไม่ให้กลับบ้านผ่านเฮโรดในกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 12) โยเซฟเองก็ได้รับการเตือนในฝันต่างๆ ให้ไปยังอียิปต์ กาลิลี และนาซาเร็ธ (ข้อ 13,22,23)

ความโกรธของเฮโรดที่พวกนักปราชญ์ไม่กลับมาและเรื่องเด็กที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ทำให้เขาสั่งฆ่าเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบในแถบนั้น เพื่อหวังที่กำจัดเด็กและกันไม่ให้พระประสงค์ของพระเจ้าแพร่ออกไป  เรื่องนี้ทำให้คิดถึงการสั่งฆ่าเด็กเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วงกำเนิดของโมเสส (อพยพ 1:15-22)  การมาถึงของพระคุณช่วยปลดปล่อยความโกรธและการต่อต้านอย่างรุนแรงในผู้ที่เกลียดองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นการทรงนำของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ พวกนักปราชญ์เป็นคนนอก เป็นคนต่างชาติ แต่ก็ได้ถูกดึงให้เข้ามามีส่วนในเรื่องราวแห่งการทรงไถ่  การมีส่วนร่วมของพวกเขาในเรื่องราวแห่งการช่วยให้รอด เป็นพยานที่มีพลังของความจริงที่ว่า พระเจ้าจะทรงใช้คนทุกคน รวมทั้งคุณและฉันในแผนการแห่งการช่วยให้รอดที่พิเศษนี้ต่อชาวโลก

 

ตอบสนอง:

ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงตรัสกับคุณ และทรงนำคุณในทุกก้าวย่างที่จะมาถึงในปีนี้  ให้ใช้เวลาที่จะจดคำพูดหรือภาพที่พระองค์ทรงประทานให้คุณ 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.