ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม

เราเห็นดาวของพระองค์

 

เตรียมจิตใจ:
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินทางไปกับพวกนักปราชญ์ ดูภาพฝุ่นตลบระหว่างการเดินทางกับดวงดาวที่แพรวพราย มองให้เห็นทิวทัศน์ความงดงามของกรุงเยรูซาเล็มและหมู่บ้านเบธเลเฮม จินตนาการถึงภาพ เสียงและกลิ่นอายของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นี้


อ่าน
: มัทธิว 2:1–12

“พวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “พระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวอยู่ที่ไหน?” มัทธิว 2:2


สำรวจและใคร่ครวญ
:
วันนี้เราจะพบกับพวกนักปราชญ์ ชาวต่างชาติที่ฉลาดและเรียนรู้การดูดาวบนท้องฟ้าและตีความสิ่งที่จะเกิดขึ้น  และดวงดาวก็ทำให้พวกเขาตระหนักถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ บันดาลใจให้พวกเขาสละทุกอย่างและเดินทางมาตะวันตกยังกรุงเยรูซาเล็ม  เชื่อกันว่าพวกนักปราชญ์นี้มาจากเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันคืออิหร่าน เขาอาจได้รู้บางอย่างจากพระคัมภีร์ เนื่องจากผู้เผยพระวจนะดาเนียลได้อาศัยอยู่แถบนี้ และได้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาวบาบิโลน  และเขาอาจจะคาดหวังว่าดวงดาวจะประกาศการบังเกิดของพระคริสต์จากการอ่าน กันดารวิถี 24:17 ซึ่งกล่าวว่า ดาวดวงหนึ่งจะออกจากยาโคบและกษัตริย์องค์หนึ่งมาจากอิสราเอล  ให้เราใคร่ครวญความจริงที่ว่า พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลรวมทั้งโลกและดวงดาวต่างๆ ได้ส่งดาวดวงหนึ่งมานำผู้แสวงหาความจริงที่จะตามหาพระบุตร  องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลได้จัดการเวลาและสาระต่างๆ ที่จะนำผู้คนในเวลานั้นโดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้พบพระเยซูและนมัสการพระองค์

 

ตอบสนอง:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอให้เราเป็นเหมือนนักปราชญ์ ให้มีปัญญาที่จะแสวงหาพระองค์ มีแสงสว่างที่จะนำเราไปถึงพระองค์ มีความกล้าหาญอดทนจนกว่าจะได้พบพระองค์ นมัสการพระองค์ และมีใจกว้างขวางที่จะมอบถวายแด่พระองค์ พระราชาและพระเจ้าของเรา อาเมน”
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.