ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 ธันวาคม

บทนำสู่พระธรรม มัทธิว บทที่ 1-3

ราชามาบังเกิด


บิดาในคริสตจักรยุคแรกบอกเราว่า พระธรรมมัทธิวนี้เขียนโดยมัทธิวสาวกคนหนึ่งของพระเยซู พระกิตติคุณเล่มนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่หนึ่ง ในช่วงเวลาที่ประจักษ์พยานถึงช่วงชีวิตของพระเยซูและการตาย และดูมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือมัทธิวต้องการแสดงให้ผู้อ่านชาวยิวของเขาเห็นว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ สิ่งที่เขาทำส่วนใหญ่คือแสดงให้เห็นถึงชีวิตและพระราชกิจของพระเยซูว่าเป็นไปตามพระวจนะในพันธสัญญาเดิมอย่างไร มัทธิวไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวจะได้ยินข่าวประเสริฐ แต่จุดโฟกัสหลักของเขาคือโน้มน้าวผู้อ่านชาวยิวว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธได้มาบังเกิดเป็นกษัตรย์และพระเมสสิยาห์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของประชากรของพระองค์

พระธรรมที่เราเลือกอ่านในสัปดาห์นี้ กล่าวถึงวันและปีในช่วงต้นของชีวิตพระเยซูบนโลก  การบังเกิดของพระเยซูนั้นเล่าในมุมมองด้านโยเซฟ และในบทต้นๆ เราจะเห็นว่าคนธรรมดาสามัญได้ถูกกวาดเข้ามาในวัตถุประสงค์และแผนการของพระเจ้าอย่างไร ปฏิกิริยาของบุคคลสำคัญในยุคนั้นก็เป็นแบบที่คนในทุกยุคตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า บางคนเชื่อฟัง บางคนลังเล บางคนต่อต้าน

 

เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้ เราจะถามตัวเองในคำถามสำคัญ คือ เรายืนอยู่ที่จุดไหนในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระองค์? และเราจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไร?

 

ผู้เขียน : เอมี่ ออร์-ยูอิง (Amy Orr-Ewing)

เอมี่ เป็นนักพูด นักเขียน ผู้กระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นภรรยาและเป็นคุณแม่ เธอเป็นผู้แก้ต่างด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังคนทั่วโลก

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 ธันวาคม

แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติ

 

เตรียมจิตใจ:
ขณะที่เราคิดถึงพระผู้ทรงสร้างจักรวาล เวลา และประวัติศาสตร์ ได้มาเข้าส่วนในสิ่งที่ทรงสร้างผ่านลำดับพงศ์พันธุ์ที่เลือกสรร พึงระลึกว่า พระองค์เสด็จมาอย่างมีวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคุณและฉันอยู่ในแผนการของพระองค์ ให้เราถือโอกาสนี้ขอบพระคุณพระองค์

อ่าน
: มัทธิว 1:1–17

 “หนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัม... “ มัทธิว 1:1


สำรวจและใคร่ครวญ
:

รายชื่อยาวที่ปรากฏในพระคัมภีร์อาจรบกวนใจเรา เพราะดูเหมือนห่างไกลจากความท้าทายประจำวันของเราที่จะเดินไปกับพระเจ้า แต่ลำดับพงศ์พันธุ์นี้สำคัญ พงศ์พันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะบอกความเป็นยิวของคนๆ หนึ่ง เอกลักษณ์ของชนเผ่านั้นๆ และความเป็นกษัตริย์หรือปุโรหิต

วงศ์ตระกูลของมัทธิวก็ไม่ใช่ไม่มีอะไร เขาได้เลือกชื่อนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนศาสตร์ ชื่อเหล่านั้นสามารถจัดเป็น 3 กลุ่มในยุคที่ต่างกัน นั่นคือ ระบบพ่อกับลูก (ข้อ 1-6) การปกครองโดยกษัตริย์ (ข้อ 6-11) และยุคหลังกลับจากการเป็นเชลย (ข้อ 12-16)  เรื่องราวต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมก็อยู่รอบๆ วงศ์ตระกูลของพระเยซู 
มัทธิวได้แหกธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวโดยการกล่าวถึงผู้หญิง 4 คน คือ ทามาร์ ราหับ รูธ และ บัธเชบา ผู้หญิงเหล่านี้เป็นคนต่างชาติ ซึ่งเป็นนัยว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาช่วยแกะที่หลงหายในบ้านของอิสราเอลให้รอด  พระองค์จะทรงช่วยคนต่างชาติให้รอดด้วย แต่ว่า การรวมนางราหับ(โสเภณี) บัทเชบา (หญิงชู้) รูธ (หญิงม่ายที่ยากจน) และทามาร์ (หญิงที่ถูกข่มขืน) มัทธิวยังได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงรวมคนนอก คนยากจน เหยื่อและคนบาปเข้าอยู่ในแผนการช่วยให้รอดของพระองค์


ตอบสนอง:

ใช้เวลาขอบพระคุณพระเยซูที่ได้เสด็จมาในประวัติศาสตร์ เพื่อว่าเราจะได้รู้จักพระเจ้า ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือได้ทำอะไรมาก็ตาม 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.