ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม

ความตั้งใจแน่วแน่

เตรียมจิตใจ

ใคร่ครวญ “สิ่งที่คนเรียกว่าการเปลี่ยนศาสนามักจะเกิดขึ้นเมื่อค้นพบเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่คนเรียกว่าศาสนาคือความรู้เกี่ยวกับเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่คนเรียกว่าบริสุทธิ์เป็นการเลียนแบบเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่” (จากหนังสือ God Calling, AJ Russell, 4 July 2015)


อ่าน 
ฮีบรู 12:14–29

 “จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย “ ฮีบรู 12:14


สำรวจและใคร่ครวญ

เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ (ฮีบรู 10:10) แต่เรายังต้องมุ่งมั่นรักษาความบริสุทธิ์(ข้อ 14) ซึ่งมีแรงบันดาลใจเราด้วยความรัก ไม่ใช่กฏบัญญัติ (ข้อ 18-24) ความมุ่งมั่นแสดงให้เห็นความแน่วแน่ตั้งใจที่จะก้าวไปกับพระเยซู (กาลาเทีย 5:23–26) ซึ่งหมายถึงการใคร่ครวญพระวจนะ และให้พระวจนะปรับคำพูดของเรา การตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ การกระทำ พฤติกรรม การใช้ทรัพยากร และความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือวิธีที่พวกเขาตอบสนองอย่างไร

ความบริสุทธิ์ไม่ได้แยกเราออกจากโลกด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่ตรงกัน แต่จะมีอิทธิพลต่อโลกด้วยการดำเนินชีวิตที่มุ่งมั่นในทางของพระเจ้า ความบริสุทธิ์จะหลอมจิตใจที่พร้อมสารภาพผิดและปรับใหม่กับพระเยซู และซึมซับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง (ดูพระพรต่างๆ ที่ได้รับจากที่อ่านเมื่อวานนี้) ยิ่งกว่านั้น ความบริสุทธิ์ยังเปิดเผยให้เห็นถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า การลำดับความสำคัญเร่งด่วน วิถีชีวิตและวัตถุประสงค์ต่อคนอื่น  ให้พิจารณาชีวิตของคุณดูว่า มีอะไรที่ขัดขวางผู้อื่นที่จะมองเห็นพระเจ้าในคุณและพบพระเจ้าผ่านคุณ (ข้อ 14,15)?

 

ตอบสนอง

อ่านและใคร่ครวญ 1 ทิโมธี 4:7–8ก พระพรจากชีวิตที่บริสุทธิ์ให้กำลังใจคุณฝึกตนในทางของพระเจ้าอย่างไร ?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.