ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม

ความเชื่อที่มีการตีสอน


เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกว่าถูกตัดสินให้ผิด สำนึกผิด หรือละอายเกินกว่าจะเข้าใกล้พระเจ้า แทนที่จะหลบซ่อนหรืออยู่ห่างๆ ให้เข้าหาพระเจ้าและมั่นใจว่าคุณจะพบความรักหน้าต่อหน้า


อ่าน  :
ฮีบรู 12:1–13

 “บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า  และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน  เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก“  ฮีบรู 12:5–6


สำรวจและใคร่ครวญ

นี่เป็นขณะที่พบความจริง ฉันเคยรู้สึกแย่มากและละอายใจที่ทำให้พระเจ้าผิดหวัง เสียใจที่ได้ตัดสินใจโง่ๆ และมุ่งเป้าหมายที่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ฉันเชื่อในพระสัญญาแห่งการให้อภัย... แต่เข่าของฉันนั้นอ่อนกำลัง (ข้อ12) เป็นพระธรรมตอนนี้เองที่ทำให้ภาวะซึมเศร้าด้านจิตวิญญาณของฉันหายเป็นปลิดทิ้ง "อย่าท้อใจ! พระเจ้ารักคุณ" นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงตีสอนคุณ และการตีสอนนั้นเพื่อประโยชน์ของคุณ (ข้อ 5,6,10)

 

พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเย้าหยอกกับบาป หรือจมอยู่ในการถูกลงโทษ แต่พระองค์ต้องการให้เรามีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์(ข้อ 10) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ถึงชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากค่านิยมของโลก ที่ซึ่งให้สันติสุข มีเป้าหมาย ความพอใจ ความเป็นอยู่ที่ดี ความสมหวังและเกิดผล (ดู ยอห์น 10:10)

 พระบิดาในสวรรค์ไม่มีใจพยาบาท พระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา การตีสอนอาจเจ็บปวด แต่วัตถุประสงค์และผลของการตีสอนนั้นชัดเจน (ข้อ11) มีนิสัยอะไรหรือสิ่งที่คุณมุ่งหาที่คุณจะละทิ้งไปบ้าง (ข้อ 1,13)?


ตอบสนอง:

ให้อธิษฐานด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ แล้วหยุดฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับคุณ  “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์” สดุดี 139:23-24 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.