ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม

พลังที่ไม่คาดฝัน


เตรียมจิตใจ

คุณกำลังรู้สึกกลัว ไม่มั่นคงหรือขาดแคลน? ลองย้ายความคิดและจิตใจคุณให้เพ่งมองที่พระเจ้า เพื่อ

รับมุมมองของพระองค์

 

อ่าน  ฮีบรู 11:32–40

 “ แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีก เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย  ... ได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็ง มีกำลังมากในการสงคราม ได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป “  ฮีบรู11:32,34

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เข่นเดียวกับฉัน คุณอาจถูกละไว้กับความรู้สึกที่น่ากลัว หรืออาจรู้สึกค่อนข้างไม่เพียงพอในตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นปิดท้ายฮีบรูบทที่ 11 การบรรลุผลสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ และความกล้าหาญอย่างสุดๆ ที่แสดงออกโดยผู้เชื่อที่ความเชื่อของเขาถูกคุกคาม แต่เราต้องไม่ลืมว่า ในนี้บันทึกถึงผู้ชายและผู้หญิงธรรมดาๆที่มีทั้งความผิดพลาดและล้มเหลวเช่นเดียวกับคุณและฉัน  ถ้ามีอะไรที่แตกต่างระหว่างพวกเขากับเรา ก็คือพวกเขาไม่ยอมให้ความรู้สึกอ่อนแอหยุดวางใจในพระเจ้า และพวกเขาก็สัตย์ซื่อในการกระจายข่าวสารของพระเยซู ไม่ว่าเขาจะล้มเหลวหรือทุกข์ยาก เสี่ยงและต้องรับผลที่ตามมา มันเป็นความวางใจ เต็มใจ พร้อมอยู่ อดทนและบากบั่นในความเชื่อนี้เองที่พวกเขาทุกคนได้รับการรับรองจากพระเจ้า (ข้อ 39)

 เราจะยอมให้ความอ่อนแอของเราควบคุมอารมณ์ จิตใจ ร่างกายและทุกสิ่งที่เราทำ หรือเราจะเชื่อในพระลักษณะและวัตถุประสงค์ของพระเจ้า  เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะเตรียมเราให้เป็นทูตของพระองค์

เปาโลรู้ว่าความอ่อนแอทำให้เขาพึ่งในพระเจ้ามากขึ้น และผลที่ตามมาคือเกิดผลมากขึ้น (2 โครินธ์ 12:7-10)

เป็นที่หนุนใจเราว่า ในทุกๆ สถานการณ์ เราจะอยู่ด้วยความเชื่อและสำแดงออกถึงความเชื่อในการกระทำด้วย


ตอบสนอง

“ข้าแต่พระเจ้า นี่เป็นความรู้สึกของข้าพระองค์ อ่อนแอและขาดแคลน (บอกเฉพาะเจาะจง) กลัว แม้ว่าจะทำในสิ่งที่พระองค์ให้ทำ แต่พระองค์ พระเยซูเป็นกำลังของข้าฯ ขอเปิดใจในการทรงสถิตอยู่ด้วย สันติสุข อำนาจและการจัดเตรียมของพระองค์”
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.