ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม

อวยพรท่าน


เตรียมจิตใจ

ใครหรือเรื่องอะไรที่คุณมีภาระใจอธิษฐานเผื่อ?  ให้คิดถึงพวกเขาเมื่อคุณพิจารณาพระธรรมวันนี้


อ่าน  ฮีบรู 11:20–31

 “โดยความเชื่อ อิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอซาว สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า“ ฮีบรู 11:20


สำรวจและใคร่ครวญ

ต่อจากเมื่อวานนี้ ผู้เขียนได้พูดถึงอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความเชื่อเอาชนะความกลัว (ข้อ 23) ยอมสละความสุขสบายไปทำในสิ่งที่ถูกต้อง (ข้อ 24,25) พิสูจน์ผ่านการเชื่อฟัง (ข้อ 28,31) และวางใจรอการแทรกแซงด้วยวิธีที่ดีที่สุดและจังหวะของพระองค์ มากกว่าที่จะเชื่อใจในความพยายามของเราเอง (ข้อ 30)

หยุดสักครู่เพื่อพิจารณาตัวอย่างแต่ละอันและความท้าทายต่อคุณเป็นส่วนตัว

ตอนนี้ให้กลับมายังข้อ 20 และ 21 ผลกระทบและอำนาจของคำพูดที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ  คำอวยพรส่งผ่านจากพ่อถึงลูกเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมฮีบรู  ในความเป็นจริง ผู้เขียนมองว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นกิจการของความเชื่อ และคำอวยพรเหล่านี้ก็จะเป็นจริงแม้ว่าบุตรคนรองจะข้ามลำดับปกติของการรับมรดก (ดู ปฐมกาล 27 และ 48)

บางครั้ง คำอธิษฐานของเราออกจากความปรารถนาและความรู้สึกของเราที่ต้องการให้พระเจ้าทำ พระเจ้าทรงฟังและตอบคำอธิษฐานด้วยความรัก แม้ว่าพระองค์จะไม่ใช่พระเจ้าที่จะถูกโน้มน้าวให้ทำตามความปรารถนาของเรา  ในเวลาอื่นๆ เราอาจรอคอยพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะดลใจเราด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ในสถานการณ์หนึ่งๆ (ดูโรม 8:26) การประกาศถึงพระลักษณะด้านต่างๆและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเป็นคำพูดด้วยความเชื่อ หนุนใจให้เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจและมุ่งมั่น


ตอบสนอง

คำอธิษฐานด้วยคำพูดที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ และที่ดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีพลังมากกว่าคำพูดที่พรั่งพรูออกมาตามที่เราคิดว่าพระเจ้าจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์นั้น  ให้คุณฟังพระเจ้าเดี๋ยวนี้และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำการอธิษฐานของคุณ 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.