ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 14 ธันวาคม

บทนำสู่พระธรรมฮีบรู 11-13

ความเชื่อ : ความเชื่อที่แสดงออกด้วยการกระทำ

ให้เราเริ่มการอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยเพลงนมัสการที่มีเนื้อร้องกินใจที่ว่า "ในชีวิตข้า ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า วันนี้" เราอาจหาเพลงนี้ได้จากยูทูป แม้ทำนองจะเก่าไปหน่อย แต่คำอธิษฐานจะช่วยเปิดจิตใจและความคิดของเราในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงสอนเรา

ฮีบรูบทที่ 11-13 หนุนใจให้เราจับประเด็นความแตกต่างระหว่างความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลกับความเชื่อที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ พระธรรมตอนนี้ได้บันทึกชื่อของคนปกติธรรมดาผู้ซึ่งมีความปรารถนาแสวงหาพระเจ้าและอุทิศตนที่แสดงออกถึงความเชื่อของเขาด้วยการกระทำ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ในวิถีต่างๆ ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ เช่นประกาศพระนามพระองค์ พระลักษณะ น้ำพระทัยและการทรงสถิตอยู่ด้วย

การจัดลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ ทรัพยากร คำอธิษฐาน ความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถ ความมีวินัย วิถีชีวิต การรับใช้ ... ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนอยู่ใต้หัวข้อ การดำเนินชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อของเรา มากกว่านั้น พระธรรมตอนนี้ยังกระตุ้นให้เราพิจารณาถึงความหมายของความบริสุทธิ์ในวัฒนธรรมของศตวรรษที่ 21 และการแสดงออกในชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรด้วย


สุดท้าย สดุดีบทที่ 75 สรุปได้อย่างเหมาะสมว่า ความเชื่อที่จับต้องได้ช่วยเราให้เผชิญหรือก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบาก ความกังวล และสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้กลัวในชีวิตของเราได้

ดังเช่นพระธรรมฮีบรูเตือนเราว่าเราจะไม่เดียวดายในความพยายามของเรา เมื่อเราตอบสนอง พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงและเตรียมเรา เมื่อเราแสดงออกถึงความเชื่อในการกระทำของเรา พระองค์จะทรงช่วยเราให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพเต็มที่ในการเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างให้เราเป็น


ผู้เขียน
  แอน เล ทิสสิเออร์ (Anne le Tissier)
แอนมุ่งมั่นปรารถนาที่จะสร้างสาวกคริสเตียนและเข้าถึงผู้ที่ยังไม่เชื่อผ่านบทความ เป็นผู้ให้คำปรึกษา วิทยากรในงานสัมมนา และแน่นอนจะต้องยื่นออกไปถึงเพื่อนๆ เธอพักผ่อนด้วยการเดิน ทำสวน อ่านหนังสือ และร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนสนิทและครอบครัว

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 14 ธันวาคม

ความเชื่อคืออะไร?


เตรียมจิตใจ

คิดย้อนหลังไปว่าใครหรืออะไรที่บันดาลใจให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้า อธิษฐานเผื่อและขอบพระคุณสำหรับพวกเขา

อ่าน ฮีบรู 11:1–19

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”  ฮีบรู 11:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การอธิบาย “ความเชื่อ” ในประโยคเดียวไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนไม่ได้เสนอให้คำจำกัดความสั้นๆ (ข้อ 1,2) ความเชื่อนั้นเป็นมากกว่าเพียงการยอมรับด้วยสติปัญญา แต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆ แสดงออกอย่างมั่นใจในคนของพระเจ้าหรือผ่านคนของพระเจ้า  สำหรับความเชื่อที่แท้จริง เราจะตอบสนองต่อสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับเมืองสวรรค์ที่มองไม่เห็นเท่าที่จำเป็นแม้จะไม่มากกว่าอาณาจักรที่มองเห็นได้ชัดเจน (ข้อ 3, 13-16)

 

อาเบล (ข้อ 4) แสดงให้เห็นความเชื่อที่ถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดตามที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีแด่พระเจ้า 
เอโนค (ข้อ 5,6) แสดงให้เห็นความเชื่อที่ดำเนินไปกับพระเจ้า เชื่อวางใจอย่างสัตย์ซื่อ เชื่อฟังทุกวันและติดสนิทกับพระเจ้า  โนอาห์ (ข้อ 7) เป็นความเชื่อที่บันดาลใจให้หาวิธีช่วยผู้อื่นให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้า  และด้วยความเชื่อของอับราฮัม (ข้อ 8-10) เราจะเต็มใจไปยังที่ใดก็ตามที่พระเจ้าส่งเราไป แสดงออกถึงความเชื่อของเราที่พระเจ้าจะทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์
(ข้อ 11,12,17–19)

ความเชื่อของเราเป็นเชิงรุกแค่ไหน? เราได้มอบถวายทรัพยากรต่างๆ เวลา การทำงาน ความสัมพันธ์ และทุกสิ่งที่เราเป็น เพื่อนมัสการพระเจ้าและเป็นพยานถึงพระองค์กับคนอื่นๆ หรือว่า การสรรเสริญของเรา การถวาย และการรับใช้ต่างๆ ผูกพันเราเฉพาะวันอาทิตย์ ถวายตามโอกาส หรืออุทิศให้กลุ่มเพียงครึ่งใจ?

 

ตอบสนอง

“... ลำพังความเชื่อ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว” (ยากอบ 2:17)  พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ความเชื่อของคุณมีชีวิต พระธรรมตอนนี้บันดาลใจให้คุณตอบสนองอย่างไร?

 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.