ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 13 ธันวาคม

ท่ามกลางผู้ปกครอง


เตรียมจิตใจ

จากหมู่บ้านที่เต็มด้วยฝุ่นของกาลิลี ตอนนี้เราพบว่าเราอยู่ในเส้นทางของอำนาจ ขณะที่คุณอ่าน สังเกตว่าทั้งยอห์นและพระเยซู เกือบจะไม่อยู่ในภาพนี้เลย แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน


อ่าน
มาระโก 6:14-29
นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะประหารท่านเสีย แต่ประหารไม่ได้  เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอห์น เนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรม และบริสุทธิ์”  มาระโก 6:19,20


สำรวจและใคร่ครวญ

การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำและมาบัดนี้สิ่งที่สาวกได้กระทำด้วย ทำให้เป็นที่สนใจของผู้มีอำนาจ (ข้อ 14) ในขณะที่ผู้คนพยายามที่จะเข้าใจว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ (ข้อ 14-16)

พระธรรมมาระโกเริ่มต้นด้วยยอห์นผู้ให้บัพติสมาที่เตรียมมรรคาให้พระเยซู (มาระโก 1:2) มาตอนนี้เราเห็นยอห์นอยู่ในความผูกพยาบาทและจะฆ่าเสียของนางเฮโรเดียสภรรยาของเฮโรด เพราะยอห์นติเตียนการแต่งงานของเธอว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของชาวยิว (เลวีนิติ 18:16; 20:21)

เสียงที่ไม่กลัวของยอห์นทำให้เขาลำบาก เพราะเขาไม่ได้จำกัดการเทศนาให้กลับใจกับคนธรรมดาสามัญเท่านั้น เขาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทำเช่นเดียวกัน พวกเราหลายคนอาจอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายๆ แต่เราก็เผชิญความกดดันให้เงียบอยู่เมื่อมีสิ่งที่ควรพูดออกมา ยอห์นก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่กล้าหาญที่ถูกประหัตประหาญในการประกาศพระวจนะของพระเจ้า (มัทธิว 23:30-32; กิจการ 7:52) และพวกสาวกเองก็พบว่าพวกเขาก็ถูกประหัตประหารในเวลาต่อมา


ตอบสนอง

ให้คิดถึงสถานการณ์หนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณต้องการพระเจ้าที่จะช่วยคุณให้ไม่มีความกลัวขณะที่คุณยืนหยัดเพื่อความจริง ทูลขอสติปัญญาที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.