ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม

 ท่ามกลางคนในหมู่บ้าน


เตรียมจิตใจ

เรามักคิดว่า เราสามารถควบคุมชีวิตของเราเอง จริงๆ แล้ว เป็นเช่นนั้นหรือไม่?


อ่าน
มาระโก 6:6ข-13
“ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบ พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ๆ และประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้ พระองค์ตรัสกำชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทาง เว้นแต่ไม้เท้า ไม่ให้เอาอาหารหรือย่าม หรือเงินใส่เข็มขัดไป พวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่  พวกเขาขับผีออกหลายตน และเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค“  มาระโก 6:8,12,13


สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อเวลาของพระเยซุในกาลิลีใกล้สิ้นสุดลง พระองค์ได้ส่งสาวกออกไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลด้วยพันธกิจพิเศษซึ่งนำข่าวสารแผ่นดินของพระเจ้าในการรักษาและการช่วยให้รอด  สาวกสิบสองคนเป็นสัญลักษณ์สิบสองเผ่าของอิสราเอล เป็นตัวแทนผู้ที่ถูกสร้างใหม่ของพระเจ้า พวกเขาได้เห็นกับตาในการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำ พวกเขาได้ฟังคำสอนของพระองค์ และเมื่อออกห่างจากฝูงชน พระองค์ก็ทรงอธิบายความหมายของคำอุปมาแก่พวกสาวก (4:34) มาถึงตอนนี้ พระเยซูทรงใช้สาวกออกไปเป็นคู่ๆ (ข้อ 7) ในฐานะตัวแทนที่มีคุณสมบัติ เป็นขั้นต้นก่อนที่พันธกิจสู่โลกที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลาต่อมา

ในขณะที่พันธกิจนี้เป็นพันธกิจพิเศษและมีบริบทเฉพาะ สิ่งที่พวกเขาต้องมีคือความเชื่อพึ่งเช่นเดียวกับไยรัสและหญิงที่ตกเลือด การพึ่งพาพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาต้องการและการจัดเตรียม และการรับรู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่ และจัดเตรียมให้พวกเขา พวกเราหลายคนอยู่ในโลกที่สนุกกับการมีอำนาจควบคุมในระดับสูงและสะดวกสบาย แต่เราจำเป็นต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ ดังเช่นคำอธิษฐานตามแบบพระเยซูคริสต์เตือนเราว่า คือพระเจ้าผู้ทรงประทานอาหารประจำวันให้แก่เรา

 

ตอบสนอง

พวกสาวกได้กลายเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลก มันมีความหมายกับคุณอย่างไรที่คุณจะเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ ?
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.