ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม

ติดสนิทกับพระเจ้า 24/7

 

เตรียมจิตใจ:

ใครหรืออะไรที่ทำลายความรู้สึกสงบสุขและความปลอดภัยของคุณให้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย  ซึ่งจะช่วยจดจ่อความคิดและอารมณ์ของคุณไปยังพระสัญญาและพระลักษณะของพระองค์

 

อ่าน: สดุดี 75
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุ  พระนามของพระองค์อยู่ใกล้ พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ (สดุดี 75:1)


สำรวจและใคร่ครวญ:

บทเพลงนี้หนุนใจให้เราสัตย์ซื่อเกี่ยวกับความกังวลและความกลัวของเรา แต่ต้องไม่ขาดการขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ด้วย

พระนามของพระองค์ (ข้อ 1) เป็นมากกว่าอัตลักษณ์ มีความหมายเหมือนกับการสำแดงพระลักษณะ ฤทธิ์อำนาจ และการทรงสถิตอยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์  และพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ (ข้อ 1) ความจริงนี้สำคัญมากเมื่อเรารู้สึกวิตกกังวล กลัวหรืออารมณ์เสีย พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยในขณะนั้น นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเตือนใจคุณและรับความจริงที่สัมผัสได้นี้ไว้หรือไม่?

ในกรณีของบุคคล ลัทธิความเชื่อหรือวัฒนธรรม ที่หยิ่งยโส ท้าทายเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า เขาก็ได้รับการเตือน  (ข้อ 4,5) พระเจ้าทรงสัญญาการพิพากษา การป้องกันและความยุติธรรม แต่ในขณะที่เราต้องการให้ปัญหาของเราได้รับการปลดปล่อย หรือผู้ที่กดขี่ข่มเหงได้รับการชำระโทษ พระเจ้าทรงอดทนรอเวลาของพระองค์ (ข้อ 2,7,8) เพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคน รวมทั้งคนอธรรม ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์ (ดู 2 เปโตร 3: 7-9) 
ดังนั้น ให้ขยับความสนใจจากปัญหาของเราไปจดจ่อที่พระเจ้าแทน โดยร่วมกับผู้เขียนบทกวีนี้ ขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้า
(ข้อ 1,9)

ตอบสนอง:

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเฉพาะเจาะจงที่พระองค์ทรงทำให้คุณในอดีต สรรเสริญพระองค์ที่ยังทรงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบัน : ทรงเมตตาสงสาร ทรงรัก ทรงสถิตอยู่ด้วย ทรงสัตย์ซื่อ ทรงฤทธิ์อำนาจ เปี่ยมด้วยสติปัญญา มีใจกว้างขวาง ... 
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.