ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม

ท่ามกลางผู้ไม่เชื่อ


เตรียมจิตใจ
:
คุณเปรียบความสำเร็จกับอะไร? คุณเคยรู้สึกว่าพิเศษหรือไม่ที่พระเจ้าทรงใช้?


อ่าน
มาระโก 6:1-6ก
คนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีย์ไม่ใช่หรือ ...? พวกเขาจึงขัดเคืองใจในตัวพระองค์” มาระโก 6:3


สำรวจและใคร่ครวญ
หลังจากที่ได้ออกไปยังผู้ที่อยู่ชายขอบ พระเยซูก็กลับมายังบ้านเกิด มายังผู้ที่คาดว่าจะรู้จักและรักพระองค์มากที่สุด แต่ตรงกันข้าม พวกเขาไม่มีความเชื่อเลย พระเยซูกลายเป็นคนนอกที่ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง (ข้อ 6)

ในบทต้นๆ ของมาระโก เราได้เห็นครอบครัวของพระเยซูและญาติผู้ใกล้ชิด พยายามที่จะรู้ว่าพระองค์เป็นเช่นไร และพวกเขาก็ได้พยายามรั้งพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าพระองค์เสียสติ (3:21,32,33)

ผู้คนถามว่า คนนี้เป็นช่างไม้ไม่ใช่หรือ? คนที่ต่ำต้อยเช่นนี้จะเป็นพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร? และนี่คือลูกของนางมารีย์ไม่ใช่หรือ? และข่าวลือเกี่ยวกับการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระเยซูก็เลื่องลือไป

อีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นคุณค่าที่กลับกันของแผ่นดินของพระเจ้า เป็นไปได้อย่างไรที่นักเทศน์ธรรมดาคนหนึ่งเดินทางท่องไปพร้อมกลุ่มสาวกธรรมดาจะสามารถเลี่ยนแปลงโลก? พวกเขาได้ทำได้ และเราก็จะทำต่อไปเช่นกัน

ครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์ที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจในคำจำกัดความความสำเร็จของโลก พระองค์ทรงทำงานอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึง ถ้าเรามีตาที่จะมองเห็น และพระองค์สามารถใช้เราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตามของประทานของเรา


ตอบสนอง

คุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับอะไรอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่ต้องการในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใข่อำนาจ ฐานะหรือความมั่งคั่ง แต่เป็นความเชื่อ นำความอ่อนแอของคุณมายังพระเจ้า ทูลขอให้ทรงทำงานผ่านคุณและให้คุณเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ
พลังประจำวัน#172-ธันวาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.